Prev post Next post
Press Room / 24 czerwca, 2021

OZE-Biomar rozpoczyna IPO

# ,

Jeden z liderów polskiego rynku fotowoltaiki chce pozyskać ponad 10 mln zł na skalowanie biznesu

OZE-Biomar, spółka z ponad 10 letnim doświadczeniem w branży fotowoltaicznej, opublikował memorandum. Zapisy na 40 000 akcji serii B zostaną przeprowadzone w dniach 28 czerwca – 12 lipca, a oferującym jest Dom Maklerski Navigator. Cena maksymalna za 1 akcję wynosi 275 zł. 

 

– Naszym celem na bieżący rok jest utrzymanie obecnego tempa wzrostu, wynoszącego w przypadku OZE-Biomar aż 37% rok do roku. Naszą przewagą na rynku jest ogromne doświadczenie oraz renomowani partnerzy tacy jak PGNiG, Santander, BNP Paribas, czy Alior Bank. Kontynuujemy również współpracę z wiodącymi producentami komponentów PV z całego świata – komentuje Ewa Szawłowska, prezes OZE-Biomar S.A.

 

Zgodnie z obowiązującym harmonogramem oferty zapisy na akcje będą trwały w dniach 28 czerwca – 12 lipca, book building odbędzie się w okresie 8 – 14 lipca, a ustalenie ostatecznej ceny sprzedaży nastąpi w czwartek, 15 lipca. Łącznie w ramach oferty publicznej zaoferowanych zostanie 40 000 akcji serii B, o wartości nominalnej 1 zł za sztukę. Rolę Firmy Inwestycyjnej pełni Dom Maklerski Navigator, a głównym celem emisji jest zdobycie finansowania na utrzymanie dynamicznego wzrostu skali działalności.

 

Założenia analityków przewidują, że rynek będzie rósł średnio o ok. 30% rocznie w najbliższych latach. Nasze plany są ambitniejsze – już teraz jesteśmy jednym z największych dostawców fotowoltaiki w Polsce, ale żeby je zrealizować potrzebujemy funduszy na rozwój i dalsze skalowanie naszego biznesu. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyprzedzić krajową konkurencję i zająć miejsce w TOP3 – komentuje Piotr Stański, członek zarządu OZE-Biomar

 

Wycena spółki należącej do grupy kapitałowej Sunrise Energy po ofercie akcji serii B ma wynieść 66 mln złotych. OZE-Biomar istnieje od 2010 roku i odpowiada za realizację instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy wynoszącej ponad 170 MWp (Mega Watt peak), a w zarządzie zasiadają osoby posiadające kilkunastoletnie doświadczenie w koncernach takich jak m.in Orange, Energa, Husqvarna czy Volvo Truck. Spółka jeszcze w tym roku chciałby zadebiutować na rynku NewConnect.

 

W 2020 roku OZE-Biomar odnotował ponad 1,8 mln złotych zysku netto (wzrost o 29% r/r), osiągając jednocześnie rekordowe 28,8 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów (wzrost o 37% r/r). Dzięki rozbudowanemu programowi sieci partnerskiej, OZE-Biomar współpracuje m.in z PGNiG czy Carsmile, a zakup instalacji finansują banki takie jak Santander Consumer Bank i BNP Paribas.

 

Daty
(2021 rok)
Zdarzenie
24 czerwca Publikacja Memorandum
28 czerwca Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje po Cenie Maksymalnej (w przypadku późniejszego podziału Oferty na Transze – w ramach Transzy Małych Inwestorów)
12 lipca

(do godz. 20:00)

Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje po Cenie Maksymalnej (w przypadku późniejszego podziału Oferty na Transze – w ramach Transzy Małych Inwestorów)
8 lipca – 14 lipca
(do godz. 12:00)
Budowa księgi popytu (book-building) wśród wybranych przez Firmę Inwestycyjną inwestorów
Nie później niż 15 lipca
(do godz. 12:00)
Ustalenie Ceny Emisyjnej i ewentualny podział Oferty na transze (ustalenie liczby Akcji Serii B oferowanych w poszczególnych transzach)
16 – 20 lipca Przyjmowanie zapisów i wpłat uzupełniających w przypadku braku podziału Oferty na Transze (lub zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów w przypadku podziału Oferty na Transze)
21 lipca Ewentualne składanie zapisów przez inwestorów zastępczych
Nie później niż 22lipca Przydział Akcji Oferowanych
Nie później niż 22 lipca Podanie wyników Oferty do publicznej wiadomości
Nie później niż 27 lipca Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną a Ceną Emisyjną)

 

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji spółki OZE-Biomar S.A. („Spółka”). Memorandum Informacyjne Spółki („Memorandum”), sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji Spółki nowej emisji serii B oraz zamiarem wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Memorandum Spółki jest opublikowane i jest dostępne na stronie internetowej: (i) Spółki (www.oze-biomar.pl), (ii) Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl).

Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii lub podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Memorandum zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki.

 

O spółce:

Odnawialne Źródła Energii Biomar to stabilna i bezpieczna firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku fotowoltaiki w Polsce. Przez ponad dekadę swojej działalności spółka stała się jednym z liderów, który oferuje produkty, usługi i technologie wyłącznie najwyższej jakości. Do jej sukcesów zaliczyć można rolę generalnego wykonawcy farm fotowoltaicznych w wielu krajach Unii Europejskiej. Jako jedna z najstarszych w Polsce firm z branży wyróżnia się ilością zrealizowanych projektów oraz jakością wykonanych prac, co potwierdzają liczne referencje i opinie Klientów. Obecnie OZE-Biomar Sp. z o.o. zajmuje 5. miejsce w Polsce pod względem zainstalowanej mocy instalacji fotowoltaicznych, co przekłada się na blisko 6% udział w krajowym rynku.

Firma aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska, ograniczając emisję CO2 i propagując postawy proekologiczne. Realizuje projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii dla klientów indywidualnych, firm, gospodarstw rolnych oraz administracji na terenie całego kraju.

 

Kontakt dla mediów:

Adam Maj, a.maj@strictminds.com, tel. 733-905-397