Prev post Next post
Press Room / 13 lutego, 2019

NanoGroup docenia swoich naukowców

NWZA NanoGroup zagłosowało za uchwaleniem programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników, członków organów spółki oraz członków zarządów spółek zależnych. Dodatkowo “walne” dokonało zmian w radzie nadzorczej i powołało do życia Radę Naukowa.

 

 

– Nasi pracownicy i kadra zarządzająca to nasze kluczowe “aktywa”. Bez nich nie istniejemy. Dlatego zależy nam, żeby dodatkowo ich zmotywować i żeby mogli partycypować w rozwoju firmy. Już dziś osiągnęliśmy bardzo dużo, co mam wrażenie rynek nie do końca widzi, a bieżący rok będzie dla spółki przełomowy. Nie ma to jeszcze odzwierciedlenia w wycenie spółki, ale jestem przekonany, że szybko się to zmieni- komentuje Marek Borzestowski, prezes NanoGroup.

 

Program motywacyjny obejmie okres od 1 stycznia 2017 do 30 czerwca 2023 r. Maksymalna wielkość programu to 761.300 warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A. Program będzie realizowany poprzez zaoferowanie uczestnikom nieodpłatnego objęcia warrantów w dwóch pulach. Pula A obejmie 76.130 warrantów uprawniających do objęcia akcji serii E, po cenie emisyjnej równej 1 zł. W Puli B oferowanych będzie 685.170 warrantów.

Program będzie podzielony na 4 etapy, które zostaną zrealizowane pod warunkiem osiągnięcia przez kurs spółki od dwukrotności do ośmiokrotności ceny emisyjnej akcji serii G stanowiącej wartość bazową akcji (3,60zł).

 

NWZA powołało również do życia Radę Naukowa, której zadaniem będzie opiniowanie i rekomendowanie działań prowadzonych przez spółkę w obszarze innowacyjnym i rozwojowym, opiniowanie wdrażania innowacji oraz  długoterminowej strategii NanoGroup.

Rada Naukowa będzie miała wolna rękę w wydawaniu opinii na każdy z powyższych tematów z własnej inicjatywy, ale również będzie opiniowała zagadnienia na prośbę spółki. Rada Naukowa powoływana jest przez Walne Zgromadzenie na 4 lata i może liczyć od 2 do 4 członków. NWZA delegowało do niej dwóch członków Rady Nadzorczej na których miejsce powołano nowe osoby.