Prev post Next post
Press Room / 28 maja, 2014

Remedis SA – udzieliła finansowania na ponad 25 mln zł – Raport Roczny 2013

Poznańska spółka działająca w branży doradztwa w zarządzaniu finansami dla jednostek sektora publicznego odnotowała w 2013 roku 43% wzrost przychodów ze sprzedaży osiągając poziom 2,4 mln zł. W roku ubiegłym Remedis SA udzieliła finansowania na ponad 25 mln zł.

Spółka zamknęła okres rozliczeniowy niewielką stratą w wysokości 115 tys. zł. W porównaniu do 2012 roku strata została zmniejszona o ponad 80%. Restrukturyzacja firmy po przejęciu podmiotu wyspecjalizowanego w doradztwie dla jednostek samorządu terytorialnego – Inwest Consulting SA – przyniosła znaczne oszczędności. Całkowite koszty spółki wzrosły w 2013 roku tylko o 7,5% w porównaniu do roku 2012. Jest to znaczny spadek przyrostu kosztów w porównaniu do roku poprzedniego, gdy koszty wzrosły o 20,2%.

– W 2013 roku rozszerzyliśmy zakres działań biznesowych o doradztwo dla samorządów poprzez przyłączenie spółki Inwest Consulting SA. Zyskana baza klientów oraz zasoby eksperckie pozwoliły na zintensyfikowania działalności. Odnotowaliśmy 16% wzrost przychodów. Uważam, że efekt synergii biznesowej w wyniku połączenia spółek będzie widoczny w okresie kilku lat – Krzysztof Nowak, Prezes Zarządu Remedis SA.

W 2013 roku spółka odnotowała wzrost kapitału własnego o 109% w porównaniu do roku poprzedniego. Stan środków pieniężnych spółki w 2013 roku wzrósł czterokrotnie. Zwiększone środki przeznaczono na udzielanie finansowania. Powyższe czynniki zwiększają możliwości operacyjne Remedis SA.

Więcej informacji: Katarzyna Kopka, Baddog PR, k.kopka@baddog.pl, mob.: 797 327 849