Prev post Next post
Press Room / 20 maja, 2014

AGTES SA – wzrost zysku o 226%; raport IQ 2014 r

AGTES SA, lider w branży bezpieczeństwa narodowego osiągnął w pierwszym kwartale 2014 r. 622 tys. zł zysku. Wynik Spółki jest o 226% lepszy niż w analogicznym okresie roku 2013. Spółka zadebiutuje na NewConnect jeszcze w maju.

AGTES SA projektuje i wdraża rozwiązania dla ochrony obiektów, bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz instytucjonalnego. Spółka jest licencjonowanym dostawcą światowej klasy sprzętu i materiałów dla służb mundurowych. AGTES SA jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i ma akces rządowy we wspólnym programie ESA i UE „GALILEO” (sys. nawigacji satelitarnej dla Europy).

AGTES SA osiągnął w I Q 2014 r. 5,1 mln zł przychodów – ponad dwukrotnie więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku (2,1 mln zł). Kondycja finansowa Spółki jest dobra. W aktywach aż 88% stanowią aktywa obrotowe, z czego 61% to środki pieniężne i zapasy.

„Wprowadzenie AGTES SA na giełdę jest realizacją strategii rozwoju biznesu. Branża bezpieczeństwa narodowego i obsługi służb mundurowych jest wymagająca. Przygotowania do przetargów oraz realizacji projektów pochłaniają zasoby: zaangażowanie ekspertów, badania. Kapitał na wzrost będziemy pozyskiwać też z giełdy. Przygotowanie do debiutu wymagało m.in. restrukturyzacji finansów. Porównując pierwsze kwartały 2013 i br. udało nam się obniżyć koszty operacyjne a wskaźniki EBIT i EBITDA pozostają na wysokich poziomach” – Marcin Pawlikowski, Prezes Zarządu AGTES SA.

Do obrotu na rynku NC zostanie wprowadzonych 4.893 tys. akcji zwykłych spółki. AGTES SA przeznaczy kapitał pozyskany z akcji na budowę własnej linii produkującej materiały kryminalistyczne, poszerzenie oferty biznesowej i rozwój na rynkach zagranicznych.

Więcej informacji: Katarzyna Kopka Baddog PR, k.kopka@baddog.pl, tel.: 797 327 849

AGTES SA z unikalnymi w skali światowej kompetencjami, posiada prawa własności przemysłowej dla technologii produkcji przenośnych systemów zabezpieczania rozmów (SOA). Spółka prowadzi własne badania, współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz korzysta ze wsparcia programu „Horyzont 2020 – Unijny Program Ramowy Badań i Innowacji”. AGTES SA prowadzi obrót handlowy sprzętem i materiałami dla służb mundurowych w ramach udzielonej przez MSW koncesji.