Prev post Next post
Press Room / 7 listopada, 2018

Bloober Team otrzymał dofinansowanie w wysokości 6,87 mln zł

Bloober Team, niezależny producent gier z gatunku „hidden horror”, otrzymał dofinansowanie w wysokości 6,87 mln na  w ramach 3 Osi Priorytetowej „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.4 „Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP”, Poddziałanie 3.4.4 „Dotacje dla MŚP”, Typ A. „wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce” konkursu nr RPMP.03.04.04-IP.01-12-015/18. Dotacja została przyznana na realizację projektu „Wzrost konkurencyjności firmy Bloober Team S. A. dzięki inwestycji w nowoczesną infrastrukturę umożliwiającą tworzenie innowacyjnych gier powstałych w wyniku zrealizowanych prac badawczych”. Całkowita wartość projektu wynosi 15,4 mln złotych brutto.