Prev post Next post
Press Room / 13 listopada, 2018

Bloober Team miał 2,2 mln zysku netto w III kwartale 2018 r.

Niespełna 4 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów wypracował Bloober Team w III kw. 2018 r. To o ponad 60% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Narastająco przychody ze sprzedaży produktów osiągnęły poziom 8,3 mln zł (wzrost o 75%). Zysk netto krakowskiej spółki wyniósł w III kw. 2018 r. niecałe 2,2 mln zł wobec 1,37 mln w 2017 r. Narastająco wynik netto zwiększył się do 3,7 mln zł (wzrost o ponad 54%).