Prev post Next post
Press Room / 31 sierpnia, 2017

Vivid Games debiutuje na Catalyst

Wyemitowane w kwietniu br. obligacje spółki Vivid Games – jednego z wiodących polskich producentów i wydawców najwyższej jakości gier mobilnych w modelu free-to-play – zadebiutowały dziś na rynku Catalyst. Spółka oferowała zabezpieczone, trzyletnie obligacje serii A, o oprocentowaniu zmiennym opartym o WIBOR 3M + marża 6%. Z emisji papierów dłużnych pozyskała łącznie 10,5 mln zł. Oferującym był NWAI Dom Maklerski SA.

Bydgoska spółka oferowała inwestorom w trybie emisji publicznej 10 500 obligacji serii A. Przydział papierów, z trzyletnim terminem wykupu, nastąpił 5 maja br. Obligacje zabezpieczone są m.in. zastawem rejestrowym na prawach autorskich do gry Space Pioneer (pierwotny tytuł Outer Pioneer). – Bardzo duże zainteresowanie emisją obligacji potwierdziło zaufanie rynku do spółki Vivid Games. Zapisy zakończyliśmy 100% sukcesem przed wyznaczonym terminem. Teraz, dzięki wprowadzeniu obligacji do obrotu, są one dostępne dla szerszego grona inwestorów, w tym przede wszystkinm dla inwestorów indywidualnych. – komentuje prezes Vivid Games, Remigiusz Kościelny.

Środki z emisji są przeznaczane rozwój i marketing produktów. – Stale koncentrujemy się na nowych ambitnych projektach, dzięki którym chcemy zwiększać zysk i wypracowywać marżę dla naszych obligatariuszy. – dodaje Remigiusz Kościelny.

Przypomnijmy, że strategia rozwoju Vivid Games zakłada m.in. zwiększenie przychodów poprzez dywersyfikacje portfela gier: produkcję i publikację co najmniej czterech zaawansowanych gier mobilnych w modelu free-to-play rocznie oraz program publikacji gier zewnętrznych. Jeszcze w tym roku do sprzedaży trafią: Metal Fist oraz Space Pioneer. Na pierwszą połowę 2018 r. spółka zapowiedziała kolejny tytuł pozyskany w ramach programu publikacji gier zewnętrznych producentów – Moto: Hot Tracks. Do końca przyszłego roku spółka chce posiadać w swoim portfolio 10 tytułów.