Prev post Next post
Press Room / 16 lipca, 2014

AGTES – Prezes skupuje akcje spółki

Marcin Pawlikowski, prezes warszawskiego AGTESU, skupił 115 tys. akcji spółki, zwiększając swój udział i liczbę głosów na WZW firmy do 8,16 proc. To już druga transakcja zakupu papierów spółki przez prezesa w tym miesiącu.

– Majowy debiut AGTESU na alternatywnym rynku Giełdy Papierów okazał się bardzo udany – na otwarciu wartość akcji wzrosła o 15 proc. W ostatnich tygodniach cena walorów zaczęła spadać. Mimo że taka sytuacja jest całkiem naturalna – część akcjonariuszy realizuje zyski z udanej inwestycji – niektórzy inwestorzy traktujący inwestycje długoterminowo, mogli poczuć zaniepokojenie. Zwiększając liczbę posiadanych akcji zarządzanej przeze mnie firmy chciałem pokazać, że wierzę w AGTES, a jego walory uważam za świetną lokatę kapitału – mówi Marcin Pawlikowski.

Skup akcji spółki odbył się w dwóch etapach – 01.07 oraz 15.07. W pierwszym terminie kupionych zostało 150 000 akcji po cenie 3,3 zł za sztukę. W drugim, 115 000 akcji po cenie 3,3 zł za sztukę. W wyniku skupu akcji Agtesu prezes Pawlikowski zwiększył liczbę posiadanych walorów z 403 000 do 518 000, uzyskując tym samym 8,16 proc. w akcjonariacie i głosach na walnym zebraniu akcjonariuszy Agtesu.

Więcej informacji: Katarzyna Kopka Baddog PR, k.kopka@baddog.pl, tel.: 797 327 849

AGTES SA posiada prawa własności przemysłowej dla technologii produkcji przenośnych systemów zabezpieczania rozmów przed podsłuchem. Spółka jest członkiem Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i ma akces rządowy we wspólnym programie ESA i UE „GALILEO” (system nawigacji satelitarnej dla Europy). AGTES SA prowadzi własne badania, współpracuje z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą oraz korzysta ze wsparcia programu „Horyzont 2020 – Unijny Program Ramowy Badań i Innowacji”. W 2012 r. AGTES SA miał 17 mln zł przychodów. Prognoza 2013 wynosiła 25,5 mln zł i została zrealizowana. Przewidywana dynamika wzrostu biznesu w 2014 roku wynosi niemal 35%.