Next post
Press Room / 17 maja, 2013

Podkupywanie polskiego inwestora

EB-5 program inwestycyjno – imigracyjny USA: Polska na celowniku.

Cleveland International Fund intensyfikuje działania pozyskiwania inwestorów w regionie CEE. Licencjonowany przez rząd USA w ramach programu EB-5 fundusz zaczyna od Polski: 500 tys. USD wkładu z ok. 3% stopą zwrotu w skali roku i przede wszystkim Zielona Karta a z czasem obywatelstwo amerykańskie dla inwestora i jego rodziny.

Utworzony w 1990 r. przez Kongres USA program inwestycyjno – imigracyjny EB-5 ma na celu pozyskanie kapitału zagranicznego dla realizacji projektów kwalifikowanych. Ich zadaniem jest wzmocnienie gospodarki amerykańskiej w wolniej rozwijających się regionach kraju. W ramach programu EB-5 przedsiębiorczy obcokrajowcy wraz z rodzinami otrzymują legalny pobyt oraz możliwości amerykańskiego stylu życia.
Amerykanie stworzyli program EB-5 aby dzięki kapitałowi płynącemu z zagranicy tworzyć nowe miejsca pracy . Dzięki wkładowi kapitałowemu jednego inwestora z Polski powstanie przynajmniej 10 miejsc pracy w USA.

Projekty kwalifikowane, które oferuje CiF dla EB-5 mają charakter developerski. Stopa zwrotu inwestycji w skali roku wynosi ok. 3%. Zwrot kapitału inwestycyjnego następuje po 5 latach i zbiega się z terminem możliwości uzyskania obywatelstwa USA.
Na szczególną uwagę zasługują przepisy dotyczące programu EB-5. Jest ściśle nadzorowany na szczeblu federalnym przez USCIS i SEC. CiF pozostaje niezależny finansowo od projektów inwestycyjnych; zaangażowanie funduszu skupia się na interesie inwestora podnosząc bezpieczeństwo oferty.

Dla transzy polskiej, która na terenie CEE ma charakter pilotażowy, CiF oferuje projekt developerski w dzielnicy Univerisity Circle w centrum Cleveland, w Ohio. Projekt ma przynieść 5 mln USD wkładu kapitałowego z EB-5, więc z oferty będzie mogło skorzystać 10 Polaków. Na kapitalizację składają się także: finansowanie publiczne (rządowe ulgi podatkowe), kredyt komercyjny rzędu oraz kapitał własny developera.
Więcej informacji: <a href=”http://www.clevelandinternationalfund.com” target=”_blank”>www.clevelandinternationalfund.com</a>