Prev post Next post
Press Room / 17 maja, 2013

Zielona Karta i obywatelstwo USA dla Polaków

Sposób na paszport amerykański: inwestycja w programie EB-5.

Cleveland International Fund (CiF) fundusz typu private equity intensyfikuje poszukiwania zainteresowanych obywatelstwem amerykańskim, potencjalnych inwestorów w regionie CEE. Licencjonowany w ramach programu EB-5 przez rząd USA CiF zaczyna od Polski: 500 tys. USD wkładu w bezpieczną, rentowną inwestycję i przede wszystkim Zielona Karta a z czasem obywatelstwo amerykańskie dla inwestora oraz jego rodziny.

Utworzony w 1990 r. przez Kongres USA program inwestycyjno imigracyjny EB-5 ma na celu pozyskanie kapitału zagranicznego do finansowania projektów biznesowych. Ich zadaniem jest wzmocnienie gospodarki amerykańskiej w wolniej rozwijających się regionach kraju. W ramach EB-5 przedsiębiorczy obcokrajowcy wraz z rodzinami otrzymują legalny pobyt oraz możliwości amerykańskiego stylu życia.
Projekty oferowane przez fundusz CiF dla EB-5 mają charakter developerski. Stanowią rodzaj pożyczki dla sfinansowania budowy obiektów o różnym przeznaczeniu. Po 5 latach inwestor i jego familia z prawem pobytu otrzymuje swoje pieniądze z powrotem. Zbiega się to z terminem możliwości uzyskania paszportu USA. Roczne zyski z zainwestowanego kapitału wynoszą ok. 3%.

Na szczególną uwagę zasługują przepisy programu EB-5. Jest ściśle nadzorowany na szczeblu federalnym. Nadzór sprawują United States Citizenship and Immigration Services (USCIS), jak polski Urząd Do Spraw Cudzoziemców i U.S. Securities and Exchange Commision (SEC) – odpowiednik polskiej Komisji Nadzoru Finansowego. Fundusz CiF nie posiada udziałów finansowych w zarządzanych projektach; jego zaangażowanie skupia się na interesie inwestora podnosząc tym samym bezpieczeństwo oferty.

USA jest krajem z bardzo wysokim wskaźnikiem jakości życia. Wspólne dla obu narodów wartości: rodzina i wolność sprawiają, że Ameryka jest tradycyjnym kierunkiem emigracji dla Polaków. Już tylko możliwość kształcenia dzieci inwestorów EB-5 na zasadach finansowych jakie obowiązują obywateli USA jest niezwykle opłacalna. Harvard, Stanford, MIT, czy Princeton: edukacja wyższa w Ameryce to także elitarne kluby absolwentów i znajomości biznesowe stanowiące życiowy kapitał. Zaś renomowani pracodawcy czujnie wyłapują talenty z różnych dziedzin, co ułatwia start w światową karierę.
Ponadto Zielona Karta uprawnia do zakładania, prowadzenia biznesu i wysokiej jakości opieki zdrowotnej na zasadach obowiązujących obywateli USA.

Program EB-5 nie wymaga od inwestorów i ich rodzin biegłej znajomości języa angielskiego, specjalnych kwalifikacji zawodowych ani określonego poziomu wykształcenia. Nie wymaga nawet stałego zamieszkania w USA. Ważne jest jedynie udokumentowanie legalności inwestowanych funduszy i niekaralność inwestora.

Dla transzy polskiej, która na terenie CEE ma charakter pilotażowy, CiF zarządza projektem rozbudowy Uptown w dzielnicy Univerisity Circle w centrum Cleveland, w Ohio. Z programu EB-5 ma uzyskać 5 mln USD wkładu, więc z oferty CiF będzie mogło skorzystać 10 Polaków. Na finansowanie projektu składają się także: fundusze publiczne (rządowe ulgi podatkowe), kredyt komercyjny oraz kapitał własny developera.

Program EB-5 i CiF opierają się na zasadzie jawności i przejrzystości: zainteresowani mogą w każdej chwili odwiedzić Cleveland oraz samodzielnie sprawdzać wszystkie, interesujące ich fakty.

Informacje dla mediów:
Katarzyna Kopka
Baddog PR

Cleveland International Fund (CiF) został zatwierdzony w 2010 roku przez USCIS jako Regionalne Centrum program EB-5. Od tego czasu zdobył 100 mln USD na projekty obszarowe i pomógł 200 inwestorom w realizacji ich celów emigracyjnych.Celem CiF jest dostarczanie wysokiej jakości projektów inwestycyjnych dla EB-5. Do sukcesów CiF należą projekty rozbudowy szpitali uniwersyteckich, jak np. Seidman Cancer Center i inwestycja o charakterze komercyjno mieszkaniowym w wieżowiec East Bank.