Prev post Next post
Press Room / 11 grudnia, 2019

Testy leku na raka na pacjentach ruszą już w 2020 roku

# , , , , , ,

NanoVelos otrzyma kolejne 6,6 mln zł NCBiR

 

NanoVelos, spółka wchodząca w skład notowanej na GPW grupy firm biotechnologicznych NanoGroup, na początku nowego roku zamierza rozpocząć produkcję leku na raka w tzw. standardzie GMP, umożliwiającym podawanie go początkowo zwierzętom w standardzie GLP i docelowo ludziom w badaniach klinicznych.

Możliwe to będzie m.in. dzięki odblokowaniu przez NCBiR kolejnych środków w łącznej wysokości 6.6 mln zł.

 

NCBiR przyjął raport NanoVelos o zakończenia Etapu 2 projektu Szybka Ścieżka pt. Badania przedkliniczne i kliniczne innowacyjnych nanoformulacji leków przeciwnowotworowych. Decyzja ta pozwala m.in. na kontynuowanie badań przedklinicznych (Etap 3) w standardzie GMP/GLP (dofinansowanie 2 mln zł, koszt całkowity 3 mln zł) oraz rozpoczęcie Etapu 4, czyli pierwszej fazy badań klinicznych na pacjentach (dofinansowanie 4,6 mln zł, koszt całkowity 8,7 mln zł).

To dla nas świetna informacja. Pozwala nam przede wszystkim na ciągłość badań, ale co ważniejsze mogliśmy złożyć zapytania do producentów GMP z prośbą o wycenę produkcji pierwszej partii leku na dalsze badania w standardzie GLP i badania kliniczne. Mówiąc prostszym językiem, to postać leku, który będziemy mogli podawać pierwszym pacjentom. Chcielibyśmy rozpocząć badania kliniczne w przyszłym roku – zapowiada Marek Borzestowski, prezes NanoGroup. NanoVelos złożyła już wnioski o płatność i uruchomienie środków z NCBR za ostatnie okresy. – Złożyliśmy także wniosek na nowy grant w ramach programu „Szybka Ścieżka”, a także prośbę do Europejskiej Agencji Leków (EMA) o tzw. scientific advice, zestaw opinii naukowych w zakresie opracowania konkretnego leku – podkreśla Borzestowski.

NanoVelos jest jedną z trzech spółek zależnych, wchodzących w skład NanoGroup. Prowadzi zaawansowane prace nad projektem nanotechnologicznym wspomagającym terapie osób z chorobą nowotworową jajnika i trzustki.

 

O spółce:

NanoGroup jest grupą spółek medycznych i biotechnologicznych, działających w obszarze diagnostyki, terapii i rehabilitacji pacjentów onkologicznych. W skład NanoGroup wchodzą trzy spółki zależne: NanoVelos S.A., NanoSanguis S.A., NanoDesmos S.A., w których prowadzony jest rozwój czterech zaawansowanych projektów biotechnologicznych. W ramach działalności NanoGroup prowadzone są badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nowoczesnych technologii medycznych, takich jak biotechnologia, nanotechnologia, farmakologia oraz diagnostyka medyczna. NanoGroup S.A. zadebiutowała na Głównym Rynku GPW w grudniu 2017 roku.

Więcej informacji o grupie: http://nanogroup.eu/

 

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Kwintkiewicz, k.kwintkiewicz@strictminds.com

Kontakt dla inwestorów:

Tomasz Muchalski, t.muchalski@strictminds.com, +48 504 212 463