Prev post Next post
Press Room / 5 kwietnia, 2024

Software Mansion zakończyło 2023 rok z rekordowymi przychodami ponad 73 mln zł netto

# , ,

Rok 2023 był dla Software Mansion rekordowy pod względem finansowym. Spółka wypracowała ponad 73,9 mln zł netto przychodu, co stanowi wzrost o ponad 17% względem poprzedniego roku. Po pominięciu kosztu wyceny programu motywacyjnego oraz rezerwy na premię uznaniową, spółka wykazała EBITDA na poziomie ponad 17,9 mln zł. Ponadto, Zarząd konsekwentnie realizuje cel organicznego rozwoju spółki poprzez zwiększanie zatrudnienia o około 30-50% r/r, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie liczby możliwych do obsłużenia projektów. Krakowska agencja programistyczna zapowiada regularne wypłacanie dywidend w przyszłości oraz za 2023 rok.

 

  • Poprzedni rok był okresem dość wzmożonych działań w firmie i to na wielu polach. Przede wszystkim, mimo kryzysu w branży IT, udaje nam się nieprzerwanie rosnąć. Nie tylko powiększyliśmy zespół o około 60 osób, ale też pozyskaliśmy nowych klientów. Udało nam się również rozszerzyć już istniejące współprace. Z satysfakcją mogliśmy ogłosić w grudniu ubiegłego roku otrzymanie zamówienia typu fixed-price od jednej z największych globalnych firm IT. Zadebiutowaliśmy także z dużym sukcesem na NewConnect — komentuje Marcin Skotniczny, Prezes Zarządu Software Mansion — Dlatego dziś z dumą mogę powiedzieć, że udało nam się zbudować organizację, która jest odporna na negatywne trendy makroekonomiczne.

 

Software Mansion konsekwentnie tworzy swoją markę pracodawcy poprzez wyróżniającą się kulturę pracy oraz liczne działania employer brandingowe, w tym organizację konferencji branżowych. W 2023 r. biuro spółki zostało powiększone do około 3500 m², co umożliwiło stworzenie przestrzeni pracy dla około 350 osób. Z myślą o przyszłym rozwoju spółka dodatkowo zarezerwowała przestrzeń na prawie 100  biurek, która aktualnie jest podnajmowana.

 

W poprzednim roku spółka wypłaciła dywidendę w kwocie 8.220.851,20 zł, a więc na poziomie 0,80 zł/akcję.

 

W 2023 roku zysk netto spółki wyniósł 11.062.091,03 zł wobec 17.146.584,10 zł w roku 2022, co wynika ze znacznego wzrostu kosztów działalności operacyjnej. Software Mansion nie podaje na razie szczegółów dot. tegorocznej wypłaty dywidendy.