Prev post Next post
Press Room / 24 stycznia, 2024

Vivid Games zaprezentowała wstępne wyniki finansowe za 2023 rok

# ,

Spółka wygenerowała w 2023 roku 21 mln zł przychodu ze sprzedaży i EBITDĘ na poziomie 3,4 mln zł. Strata netto odnotowana przez Vivid Games wynosi 0,18 mln zł. Na wynik za 2023 rok wpłynęły m.in. cofnięcie dofinansowania dla projektu technologicznego przez NCBiR oraz problemy w kooperacji z developerem gry Knight Fights 2. Spółka realizuje zaktualizowaną w 2023 roku strategię, która obok kolejnych partnerstw biznesowych zakłada jako priorytet rozwój nowych projektów, na czele z Real Boxing 3.

 

Wyniki za rok 2023 są poniżej naszych oczekiwań. Niebagatelny wpływ na to miała sytuacja wstrzymania, a ostatecznie odebrania przez NCBiR finansowania naszemu projektowi technologicznemu Blast. Wpłynęło to nie tylko na konieczność dynamicznego modyfikowania budżetu całej Spółki, ale odbiło się także na tempie rozwoju i efektywności Eroblast i LoveNest, co do których mieliśmy ambitne założenia. Rok 2023 oceniam jednak jako bardzo istotny dla przygotowania Spółki do efektywnej pracy w kolejnych latach. Spłaciliśmy ostatnie raty za obligacje, zreorganizowaliśmy portfolio, skupiając się na dochodowych produkcjach oraz wyznaczyliśmy ambitne, realne cele na kolejne lata. Pozyskaliśmy pierwszych partnerów biznesowych i poczyniliśmy znaczące postępy w produkcji największej gry w naszej historii – Real Boxing 3. W trakcie 2024 roku zamierzamy istotnie wzmocnić stabilność finansową oraz nawiązać nowe, strategiczne partnerstwa biznesowe. Jednocześnie planujemy kontynuować daleko idący rozwój uniwersum Real Boxing” – podkreśla Piotr Gamracy, CEO Vivid Games. „Nasze plany obejmują także rozwój mniejszych tytułów, które stanowią ważny element dywersyfikacji źródeł przychodów. Chcemy utrzymać elastyczność i zdolność do adaptacji do zmieniających się trendów rynkowych. Nie wykluczam, że w 2024 zaczniemy działać w kolejnym segmencie rynku, który obecnie uważnie badamy” – dodaje Gamracy.