Prev post Next post
Press Room / 5 lipca, 2021

Dom Maklerski BOŚ dołącza do emisji akcji serii B OZE-Biomar

# , ,

DM Navigator stworzył konsorcjum z Domem Maklerskim BOŚ w zakresie emisji akcji serii B OZE-Biomar. Zapisy na 40 000 walorów jednej z najbardziej doświadczonych firm fotowoltaicznych w Polsce trwają do 12. lipca

 

– Decyzja o nawiązaniu współpracy z DM BOŚ jest niezwykle ważna – to największy Dom Maklerski w Polsce czynnie wspierający inicjatywy proekologiczne, w tym zieloną energię. Oznacza to, że nasza oferta akcji serii B trafi do dużej grupy inwestorów, którzy widzą w nas nie tylko zysk, ale i szansę na czyste, lepsze jutro komentuje Ewa Szawłowska, prezes OZE-Biomar S.A.

 

Dom Maklerski BOŚ jest jednym z największych Domów Maklerskich w kraju i funkcjonuje na rynku od ponad 25 lat. Od lat utrzymuje się w czołówce najbardziej prestiżowych domów maklerskich w Polsce. – Za swoją działalność DM BOŚ jest doceniany przez branżę i inwestorów. W samym 2021 roku biuro otrzymało wyróżnienia od Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych (“Najlepszy Dom Maklerski 2020 r.”) czy Gazety Giełdy i Inwestorów „Parkiet” (nagroda „Byk i Niedźwiedź”). Ponadto DM BOŚ był liderem rynku NewConnect – miał najwyższy udział animatora w obrotach sesyjnych akcjami w 2020 r.

 

Zapisy na akcje serii B OZE-Biomar S.A. trwają do 12. lipca. Łącznie w ramach oferty publicznej oferowanych jest 40 000 walorów o wartości nominalnej 1 zł za sztukę, których cena emisyjna zostanie ustalona do 15. lipca. Cena maksymalna szacowana jest na 275 zł. Rolę Firmy Inwestycyjnej pełni Dom Maklerski Navigator, a głównym celem emisji jest zdobycie finansowania na utrzymanie dynamicznego wzrostu skali działalności. Docelowo OZE-Biomar S.A. ma wypłacać dywidendy od 2023 roku, przeznaczając na nie do 75% zysku netto.

 

_________________

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji spółki OZE-Biomar S.A. („Spółka”). Memorandum Informacyjne Spółki („Memorandum”), sporządzone w związku z ofertą publiczną akcji Spółki nowej emisji serii B oraz zamiarem wprowadzenia akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Memorandum Spółki jest opublikowane i jest dostępne na stronie internetowej: (i) Spółki (www.oze-biomar.pl), (ii) Domu Maklerskiego Navigator S.A. (www.dmnavigator.pl).

Ani niniejszy materiał ani jakakolwiek jego część nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii lub Japonii lub podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszego materiału lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać

Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Memorandum, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Memorandum zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki.

___________________

O spółce:

OZE-Biomar Spółka Akcyjna to stabilna i bezpieczna firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku fotowoltaiki w Polsce. Przez ponad dekadę swojej działalności spółka stała się jednym z liderów, który oferuje produkty, usługi i technologie wyłącznie najwyższej jakości. Do jej sukcesów zaliczyć można rolę generalnego wykonawcy farm fotowoltaicznych w wielu krajach Unii Europejskiej. Jako jedna z najstarszych w Polsce firm z branży wyróżnia się ilością zrealizowanych projektów oraz jakością wykonanych prac, co potwierdzają liczne referencje i opinie Klientów. Spółka OZE-Biomar S.A. osiągnęła 5. miejsce w Polsce pod względem zainstalowanej mocy instalacji fotowoltaicznych, co przekłada się na blisko 6% udział w krajowym rynku w 2019 roku.

Firma aktywnie działa na rzecz ochrony środowiska, ograniczając emisję CO2 i propagując postawy proekologiczne. Realizuje projekty dotyczące odnawialnych źródeł energii dla klientów indywidualnych, firm, gospodarstw rolnych oraz administracji na terenie całego kraju.

 

Kontakt dla mediów:

Adam Maj, a.maj@strictminds.com, tel. 733-905-397