Prev post Next post
Press Room / 16 czerwca, 2021

Medicofarma Biotech zdradza plany rozwojowe na najbliższe lata

#

Biotechnologiczna spółka Medicofarma Biotech opublikowała aktualizację strategii na lata 2021-2023. Spółka zakłada m.in. przejście na główny parkiet GPW oraz zakończenie z sukcesem co najmniej drugiej fazy badań klinicznych minimum dwóch innowacyjnych leków onkologicznych.

Medicofarma Biotech S.A. wraz z Medicofarma S.A. oraz Vitama S.A. tworzą grupę innowacyjnych spółek z sektora life science, zajmującą się pracami nad innowacyjnymi lekami, wyrobami medycznymi i produktami biotechnologicznymi. Misją Medicofarma Biotech jest projektowanie, udoskonalanie i wprowadzanie na rynek leków będących przełomem dla profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem chorób nowotworowych.

  • Celem Medicofarma Biotech jest działalność badawczo-rozwojowa ukierunkowana na projekty biotechnologiczne o wysokim potencjale terapeutycznym. Ostatnie miesiące były okresem wytężonej pracy. Po przejęciu kontroli nad firmą InBook S.A. staliśmy się spółką notowaną na NewConnect, podpisaliśmy umowy na uruchomienie kolejnego laboratorium i nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu. A to dopiero początek. Mamy ambitne plany na stanie się liderem branży nie tylko na rodzimym rynku – zapewnia prezes Cezary Kilczewski.

Zarząd Medicofarma S.A. przyjął strategię na najbliższe trzy lata, ale spółka o prowadzonych działaniach myśli także w dłuższej perspektywie. Spółka realizuje swoje projekty w dwóch ośrodkach badawczo-rozwojowych – w Lubinie i Poznaniu oraz świadczy usługi badawcze we współpracy z farmaceutycznymi i kosmetycznymi zakładami produkcyjnymi oraz jednostkami naukowymi.

W Centrum B+R w Lublinie opracowywanych będzie aż 6 różnych projektów. Pierwszy z nich to “Liver cancer”, potencjalny lek przeciwnowotworowy do leczenia raka wątroby o znacznie zredukowanej toksyczności, zmniejszającej obciążenie organizmu oraz potencjalnie zwiększającej długość życia i przeżywalność. ”Post-radio and chemotherapy recovery” ma na celu stworzenie i rejestrację produktu leczniczego o działaniu adaptogennym, pochodzenia roślinnego, poprawiającego odporność i przyspieszającego regenerację i oczyszczanie organizmu szczególnie po chemio- i radioterapii. Z kolei “Mouth diseases support and recovery” będzie suplementem diety do zapobiegania i pomocniczo w chorobach jamy ustnej. Informacje o pozostałych projektach zostaną ujawnione po otrzymaniu odpowiednich patentów i ochrony prawnej.

Centrum B+R w Poznaniu zajmie się badaniami nad zastosowaniem mRNA w tworzeniu innowacyjnych terapii leczniczych dla pacjentów onkologicznych. W ramach centrum będą tworzone nowe modele badawcze takie jak: organoidy, bio-drukowane chipy nowotworów piersi, jajnika oraz glejaka wielopostaciowego, a następnie testowane będą na nich nowe cząsteczki, które w przyszłości będą mogły być zarejestrowane jako nowe terapie chorób nowotworowych. Kandydaci na leki testowani będą na opartych o technologię bio-druku 3D żywych tkankach.

  • Dywersyfikujemy naszą działalność. Prowadzimy projekty, które obarczone są małym ryzykiem, nie wymagają znaczących nakładów i długiego czasu na komercjalizację, a więc zapewnią nam zyski z działalności operacyjnej. Z drugiej strony liczymy także na duże wpływy z projektów długookresowych, które wiążą się jednak z kosztami. Opracowujemy leki, suplementy diety, wyroby medyczne oraz oferujemy usługi badawcze dla podmiotów zewnętrznych. Dzięki temu możemy dostosowywać się do szybko zmieniającego się rynku biotechnologicznego, jednocześnie realizując wypracowaną strategię – dodaje.

Minimum dwa innowacyjne leki onkologiczne mają do 2023 r. przejść ścieżkę skutkującą dopuszczeniem do drugiej fazy badań klinicznych. Spółka w przyjętej strategii założyła także m.in. przejście na Rynek Główny GPW, wprowadzenie systemu motywacyjnego dla pracowników oraz nawiązanie bliższej współpracy z zagranicznymi partnerami badawczymi – w szczególności z Indii, krajów Azji Południowo-Wschodniej, Włoch i USA.

****

 

O spółce:

Medicofarma Biotech S.A. jest spółką badawczo–rozwojową z sektora biotechnologii zajmującą się pracami nad innowacyjnymi lekami, wyrobami medycznymi i produktami biotechnologicznymi. Spółka skupia się na projektowaniu, udoskonalaniu i wprowadzaniu na rynek leków będących przełomem dla profilaktyki i leczenia chorób cywilizacyjnych.

Medicofarma Biotech S.A. posiada licencję na produkcję wysokiej jakości, szybkich testów do wykrywania różnorodnych odmian wirusa SARS-CoV-2, który powstał przy współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN. Jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych rynku NewConnect.