Prev post Next post
Press Room / 30 czerwca, 2020

Milton Essex rozpoczyna budowanie księgi popytu

# , , , Milton Essex rozpoczyna budowanie księgi popytu 1

Od 30 czerwca do 2 lipca br. przeprowadzony zostanie proces book-buildingu Milton Essex – warszawskiej spółki specjalizującej się w tworzeniu innowacyjnych urządzeń i oprogramowania do cyfrowej diagnostyki medycznej. Zapisy na akcje rozpoczną się od 6 lipca i potrwają do 16 lipca br. Podanie do wiadomości ostatecznej wysokości ceny emisyjnej nastąpi 21 lipca br. Funkcję oferującego podczas emisji pełni Navigator Dom Maklerski.

 

W ramach oferty na podstawie dokumentu ofertowego inwestorom zostanie zaoferowane łącznie 2 750 000 akcji serii L, za które spółka chce pozyskać nie więcej niż równowartość 1 mln euro. Zebrane środki Milton Essex będzie chciał przeznaczyć na finalizację prac związanych z pierwszym urządzeniem do diagnostyki alergii, jego rejestrację i program pilotażowy urządzenia.

 

– Wznowienie emisji, która miała odbyć się tuż przed pandemią Covid-19, to dla naszej spółki niecierpliwie oczekiwany przełom rynkowy i bardzo cieszymy się, że opublikowany niedawno suplement do dokumentu ofertowego wzbudził niemałe zainteresowanie emisją akcji. Przyznaję jednak, że czas kwarantanny COVID-19 dobrze wykorzystaliśmy, wzbogacając nasz portfel projektowy o Face-Cov™ system do zdalnego pomiaru temperatury ciała człowieka o cechach metrologicznych z wbudowaną biometryczną funkcją rozpoznawania twarzy. Nowy produkt przygotowaliśmy wykorzystując rozwiązania zastosowane w naszym flagowym systemie SkinSense. Jest on innowacyjnym systemem wspomagającym diagnostykę alergii, do którego zaangażowaliśmy sztuczną inteligencję. Na tym polu mamy naprawdę duże osiągnięcia i liczymy, że dzięki emisji akcji będziemy mogli wprowadzić je w życie – mówi Radosław Solan, wiceprezes spółki.

 

Milton Essex S.A. jest beneficjentem dotacji NCBiR z programu „Ścieżka dla Mazowsza” o wartości 11,1 mln PLN. Dotychczas na badania wykorzystała ponad 3,5 mln zł.

 

 

Harmonogram emisji akcji Milton Essex SA

   
od 30 czerwca do 2 lipca

(do godz. 15.00)

Book-building (budowa księgi popytu)
do 5 lipca Ustalenie Ceny Emisyjnej / ew. wyodrębnienie Transzy Dużych Inwestorów oraz Transzy Małych Inwestorów
od 6 lipca Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane
do 16 lipca (do godz. 18.00) Zakończenie przyjmowania Zapisów i wpłat na Akcje Oferowane
do 21 lipca Przydział Akcji Oferowanych
do 21 lipca Podanie do publicznej wiadomości wyników Oferty Publicznej
do 24 lipca Zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji)

 

Strona internetowa Milton Essex:  http://miltonessex.eu/

 

***

O spółce:

Milton Essex SA jest spółką z sektora med-tech specjalizującą się w tworzeniu innowacyjnych systemów medycznych wykorzystujących sztuczną inteligencję, optoelektronikę i termodynamikę. Spółka prowadzi badania i gromadzi ponad dwadzieścia lat doświadczeń badaczy, które pozwoliły na opracowanie innowacyjnego systemu diagnostycznego SkinSense™. Produkt ten służy do zautomatyzowanego odczytu wyników skórnych testów alergicznych i cechuje się zgodnością ze wszystkimi obecnymi na rynku zestawami do wykonywania skórnych testów alergicznych. Na jego podstawie rozpoczęto też projektowanie systemu FaceCov™, czyli autorskiego projektu skanera do wykrywania symptomów temperaturowych zarażenia czynnikami infekcyjnymi, który wykorzystuje zastosowaną technikę pomiarową i będzie urządzeniem dedykowanym jedynie do pomiaru temperatury ciała człowieka.

 

 

Kontakt:

Sylwia Borowska, s.borowska@strictminds.com, +48 791 910 702

Tomasz Muchalski, t.muchalski@strictminds.com,+48 504 212 463

 

Zastrzeżenia prawne:

*  Niniejszy dokument ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do nabycia akcji spółki Milton Essex S.A. („Spółka”). Dokument ofertowy Spółki („Dokument Ofertowy”), sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, papierów wartościowych Spółki, jest jedynym prawnie wiążących dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Dokument Ofertowy Spółki jest opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki: www.miltonessex.eu

* Ani niniejszy dokument, ani jakakolwiek jej części nie jest przeznaczona do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium Stanów zjednoczonych ameryki, Kanady, Australii lub Japonii lub podmiotom amerykańskim (ang. U.S. Persons). Rozpowszechnianie niniejszejszego dokumentu  lub jego części w innych jurysdykcjach może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie niniejszego dokumentu powinny uzyskać informację na temat takich ograniczeń i ich przestrzegać.

*  Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Dokumentu Ofertowego, a w szczególności z czynnikami ryzyka związanymi z inwestowaniem w akcje, opisanymi w punkcie Dokumentu Ofertowego zatytułowanym „Czynniki ryzyka” oraz warunkami oferty publicznej akcji Spółki.

* Inwestorzy podejmując decyzję inwestycyjną związaną za akcjami Spółki, muszą w szczególności wziąć pod uwagę jej wczesne stadium rozwoju oraz fakt obecnego braku osiągania przychodów, które mogą̨ pociągać za sobą̨ utratę części lub całości zainwestowanych środków.