Prev post Next post
Press Room / 14 lutego, 2018

Bloober Team z nowym programem motywacyjnym

Bloober Team chce uchwalenia nowego programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników spółki. Próg realizacji uzależniono od osiągnięcia przez spółkę w 2018 roku zysku netto w wysokości 12 mln – znacznie wyżej, niż w programie z 2017 roku. Liczba akcji własnych, które będą skupione w celu realizacji programu nie przekroczy 4 proc. Uchwała zostanie podjęta na NWZA zaplanowanym na 6 marca br.

Walory Bloober Team będą mogły być skupowane do końca 2019 r. po cenie ustalonej przez zarząd i zatwierdzonej przez radę nadzorczą spółki. Wielkość programu będzie zależała od zysku netto wypracowanego w 2018 r. Próg realizacji określono na poziomie 12 mln zł. Jeśli spółka osiągnie założone minimum, skupi do 2,5 proc akcji. Jeśli zysk przekroczy 20 mln zł, Bloober Team dokona skupu 4 proc. walorów. – Założenia poprzedniego programu skupu akcji dla pracowników w 2017 nie zostały spełnione. Bieżący rok już teraz zapowiada się znacznie lepiej – będziemy więc wnioskowali o uchwalenie nowego planu motywacyjnego. Wierzymy, że ogłoszona w grudniu strategia rozwoju oraz współpraca ze strategicznymi partnerami biznesowymi pozwolą nam osiągnąć sukces. Liczymy również na nasz Akcjonariat – to w jego rękach pozostaje decyzja o motywowaniu zespołu – mówi Piotr Babieno, prezes Bloober Team. Akcje przeznaczone do nabycia zostaną objęte umową lock-up z 18-miesięcznym okresem obowiązywania. Odświeżony program jest wzorowany na dobrych praktykach z Krzemowej Doliny.

Najbliższe NWZA zagłosuje również nad uchwałą w sprawie sporządzania przez spółkę oraz grupę kapitałową sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR). – Podjęte działania zmierzają bezpośrednio do wprowadzenia akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym – dodaje prezes.

            Przy przychodach ze sprzedaży na poziomie 2,4 mln zł netto, spółka odnotowała w czwartym kwartale 2017 r. stratę na poziomie 400 tys. zł. Było to wynikiem podjęcia decyzji o rozwiązaniu umowy z Aspyr na wydanie gry „Layers of Fear: Legacy”. Narastająco po czterech kwartałach Bloober Team osiągnął 2 mln zysku netto przy przychodach przekraczających 13,6 mln zł. Wynik za czwarty kwartał nie uwzględnia wpływów z gry „>observer_”. Jednak dane sprzedażowe (niefiskalne) pokazują, że gra osiągnęła w ostatnim kwartale 2017 r. pełen zwrot z inwestycji wydawcy, a pierwszy kwartał 2018 roku będzie raportował przychody z tego tytułu.

 

O spółce:

Bloober Team SA to niezależny producent gier wideo, specjalizujący się w tworzeniu gier z gatunku „hidden horror”. W krakowskim studio Bloober Team zatrudnia i współpracuje z grupą blisko 100 najlepszych specjalistów w branży w Polsce.

Kontakt:

Piotr Babieno; +48 12 3538555; piotrb@blooberteam.com

Tomasz Muchalski; + 48 504 212 463; t.muchalski@everestconsulting.pl