Prev post Next post
Press Room / 8 września, 2017

9,5 mln zł zysku netto Tower Investments w trzecim kwartale 2017 roku

Blisko 9,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto wypracowała grupa Tower Investments w III kwartale roku obrotowego 2017. Jeszcze w tym roku warszawski deweloper chce przenieść notowania z alternatywnego systemu obrotu na GPW. Spółka zamierza przeprowadzić ofertę publiczną do 300.000 nowo emitowanych akcji. 

 Wynik trzeciego kwartału jest następstwem sprzedaży części udziałów w spółce Tower Mehoffera sp. z o.o., która jest właścicielem nieruchomości przy ul. Mehoffera w WarszawieChodzi o dwie działki inwestycyjne o łącznej powierzchni prawie 7 tys. m2 objęte przedwstępną umową sprzedaży, na których nabywca planuje wybudować budynek mieszkaniowo-usługowy. Z kwartału na kwartał umacniamy naszą pozycję na rynku i zwiększamy liczbę realizowanych projektów deweloperskich, co jest jednym z najważniejszych elementów przyjętej w III kwartale zaktualizowanej strategii naszej spółki. – mówi Bartosz Kazimierczuk, prezes Tower Investments.

 W czerwcu Tower Investments ogłosił strategiczne cele, jakie chce osiągnąć na przestrzeni pięciu najbliższych lat. Deweloper pracuje nad optymalnym modelem dla inwestycji mieszkaniowo-usługowych (Multitower) oraz rozważa powołanie własnego funduszu REIT. – Jesteśmy konsekwentni w swoich decyzjach. Doskonale znamy rynek, po którym się poruszamy, wiemy jakie działania podejmować, aby przyjęta przez nas strategia została zrealizowana. Podtrzymujemy prognozowany zysk netto za 2017 roku w wysokości 14 mln zł. – informuje prezes Tower Investments.

Spółka zamierza także zintensyfikować rozwój swojej marki SHOPIN, mimo iż w ubiegłym tygodniu deweloper zrezygnował z realizacji galerii handlowej pod marką Shopin Mall w Jaśle oraz parku handlowego Shopin w Świebodzicach. – Odstąpienie od projektów w Jaśle i Świebodzicach nie wiązało się dla spółki z dodatkowymi kosztami. Podjęta przez nas decyzja miała charakter stricte biznesowy – rezygnujemy z dwóch projektów na rzecz kilku innych, które rokują lepsze wyniki i niższe ryzyka. Z uwagi na oczekiwania rynku, będziemy w najbliższych miesiącach koncentrować się na inwestycjach w większych miastach, na które aktualnie jest popyt wśród najemców oraz inwestorów. Nie oznacza to rezygnacji z naszych projektów w Mrągowie czy Pleszewie. Ich realizacja nastąpi jedynie nieco później. – tłumaczy Bartosz Kazimierczuk.

W lipcu spółka pozyskała 5 mln zł z emisji obligacji serii B z dwuletnim okresem spłaty. Celem emisji było częściowe sfinansowanie zakupu nieruchomości położonej przy ul. Dereniowej w Warszawie. Obligacje zostały objęte przez dwóch inwestorów.

W IV kwartale br. Tower Investments zamierza przeprowadzić ofertę publiczną do 300.000 nowo emitowanych akcji oraz ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie swoich akcji, dotychczas notowanych na rynku NewConnect, do obrotu na rynku regulowanym. Prospekt emisyjny jest przedmiotem postępowania przed Komisją Nadzoru Finansowego.

O spółce:

Tower Investments S.A. działa od 2013 roku, to warszawska grupa kapitałowa notowana na rynku NewConnect. Spółka specjalizuje się w kompleksowej obsłudze deweloperskiej największych sieci handlowo-usługowych: od wyboru odpowiedniej lokalizacji, poprzez zakup nieruchomości i uzyskanie niezbędnych zezwoleń administracyjnych, aż po realizację obiektu „pod klucz”. Spółka jest ponadto właścicielem marki SHOPIN. Dotychczas powstały 4 obiekty: w Garwolinie, Łodzi , Płocku i Warszawie. Kolejne parki pod marką SHOPIN planowane są m.in w Mrągowie, Tychach i Pleszewie. Spółka podjęła także decyzję o dywersyfikacji działalności i wejściu w sektor usługowo-mieszkaniowy. Strategia dewelopera zakłada, że pierwszy tego typu projekt zostanie oddany do użytku na przełomie 2018/2019 roku.

Pod koniec roku warszawski deweloper zamierza przenieść notowania swoich akcji na rynek główny GPW. Więcej informacji o Tower Investments znajduje się na stronie http://www.towerinvestments.pl

Kontakt:

Kamila Petrus, k.petrus@strictminds.com, tel. 504 552 714

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny. Nie stanowi on podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnych dotyczących nabywania akcji Tower Investments S.A. w szczególności nie stanowi oferty ani propozycji nabycia akcji. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Tower Investments S.A. oraz ofercie publicznej akcji Tower Investents S.A., którego treść będzie stanowić podstawę do podejmowania decyzji o nabywaniu akcji Tower Investments S.A., będzie zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego i opublikowany przez Tower Investments S.A. prospekt emisyjny akcji Tower Investments S.A.