Prev post Next post
Press Room / 6 listopada, 2014

MIKROKASA I Program Emisji Obligacji

9,2 proc. w skali roku – publiczna emisja obligacji L1 – start zapisów

Od 6 do 25 listopada br. potrwają zapisy na obligacje serii „L1” MIKROKASY, gdyńskiej firmy specjalizującej się w gotówkowych pożyczkach konsumenckich. Dwuletnie papiery dłużne oferowane są z oprocentowaniem na poziomie 9,2 proc. w skali roku. Z emisji MIKROKASA chce pozyskać do 2 mln zł, a zebrane środki zostaną przeznaczone na rozwój głównego biznesu spółki
– zintensyfikowanie akcji pożyczkowej.

Z oferty MIKROKASA chce pozyskać 2 mln zł, a zebrane środki zostaną przeznaczone na rozwój głównego biznesu spółki – zintensyfikowanie akcji pożyczkowej.

Cena nominalna jednej obligacji wynosi 1000 zł. Wypłata odsetek z waloru będzie się odbywała na podstawie kwartalnych kuponów o stałym oprocentowaniu. Papiery zabezpieczone zostaną na zbiorze wierzytelności MIKROKASY do wysokości 150 proc. wartości wyemitowanych obligacji. Zamierzeniem spółki jest wprowadzenie papierów dłużnych do obrotu na rynku Catalyst.

– Portfel kredytowy spółki osiągnął wartość i jakość przy których możemy wyliczyć pozyskiwanie kapitału dłużnego w planie rocznym. Pozwala nam to restrukturyzować zadłużenie i zdobywać coraz tańszy pieniądz. Sprzyja nam też koniunktura rynkowa. Dlatego zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie I Programu Emisji Obligacji. Cel pozostaje ten sam co w przypadku wszystkich dotychczasowych emisji – pozyskanie kapitału na zwiększenie akcji pożyczkowej. Skuteczność naszych obliczeń ilustrują dotychczasowe wyniki i  regularne spłaty zobowiązań wobec inwestorów, którzy nam zaufali – mówi Janusz Bigus, wiceprezes zarządu MIKROKASA.

Rynek pożyczek pozabankowych dynamicznie się rozwija. Zmiany w prawie ograniczyły udzielanie pożyczek gotówkowych przez banki. Nowe prawo oraz rosnący popyt zwiększyły r/r wartość portfela kredytowego firm pożyczkowych 2,5 krotnie.  Wartość rynku pożyczek niebankowych wyniosła w 2013 r. 3,1 mld zł (wg. danych Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych), a prognozy Związku Firm Pożyczkowych przewidują wzrost tej wartości o 30 proc. (do 4 mld zł) na koniec br. Tymczasem w pierwszym półroczu 2014 r. rok do roku MIKROKASA zwiększyła wartość portfela udzielonych pożyczek o 49 proc. (do 9,7 mln zł).

Spółka zdecydowała  kontynuować udaną współpracę przy kolejnych emisjach publicznych obligacji z oferującym w programie – Domem Maklerskim Ventus Asset Management SA, który opiekował się pierwszą emisją publiczną serii J MIKROKASA SA.

Więcej informacji: k.kopka@baddog.pl, 797 327 849

Specjalizująca się w jedno, dwu i trzyletnich pożyczkach konsumenckich do 7 tys. zł MIKROKASA powstała w 2006 r. Od 2011 r. jest aktywnym członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i działa w myśl Programu Etycznego tej organizacji. Przyjęte przez spółkę Zasady Dobrych Praktyk maja na uwadze bezpieczeństwo konsumentów – pożyczkobiorców. Uznanie za odpowiedzialność biznesową spółka zdobyła przyznanym przez Klientów w 2013 r. laurem Firmy Przyjaznej Klientowi.