Prev post Next post
Press Room / 3 listopada, 2014

MIKROKASA SA: Start I Programu Emisji Obligacji jeszcze w tym miesiącu

MIKROKASA SA, gdyńska spółka działająca na rynku pożyczek konsumenckich, podjęła decyzję o przeprowadzeniu I Programu Emisji Obligacji. W ramach programu zamierza pozyskać w ciągu roku łącznie do 8 mln zł. Zebrane środki zostaną przeznaczone na rozwój podstawowej działalności – intensyfikację akcji pożyczkowej. Pierwsza oferta publiczna obligacji serii L1, wielkości do 2 mln zł zostanie przeprowadzona jeszcze w tym miesiącu.

Spółka raportowała prognozę zysku za 2014 r. na poziomie 0,8 mln a przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach MIKROKASA SA dokonała wcześniejszej spłaty pożyczki oraz przedterminowego wykupu obligacji serii D i E.

– Wraz z szybkim wzrostem rynku pożyczek konsumenckich, dynamicznie rośniemy również my. Dobra sytuacja finansowa MIKROKASA SA pozwoliła nam na restrukturyzację zadłużenia i wcześniejszą spłatę pożyczki finansującej naszą działalność. Wyliczyliśmy, że finansowaniem dłużnym w modelu publicznych emisji obligacji nie tylko zwiększymy skalę biznesu udzielając więcej pożyczek dzięki internetowej platformie sprzedaży, którą planujemy uruchomić jeszcze w tym roku. Uda nam się także obniżyć zobowiązania krótkoterminowe o 40 proc. na koniec roku 2014 w stosunku do I półrocza 2014. Dlatego zdecydowaliśmy o uruchomieniu programu, który będzie przeprowadzony na podstawie memorandum informacyjnego. Obligacje wyemitowane w ramach programu będą zabezpieczone na zmiennym zbiorze wierzytelności należących do naszej spółki – Janusz Bigus, wiceprezes zarządu MIKROKASA SA.

Spółka zdecydowała kontynuować udaną współpracę przy kolejnych emisjach publicznych obligacji z oferującym w programie – Domem Maklerskim Ventus Asset Management SA, który opiekował się pierwszą emisją publiczną serii J MIKROKASA SA.

Działająca na rynku od 2006 r. MIKROKASA systematycznie odnotowuje znaczący wzrost popytu na swoje usługi i zwiększa skalę biznesu. Firma oferuje długookresowe pożyczki konsumenckie do 7 tys. zł, z możliwością szybszego terminu spłaty bez dodatkowych kosztów dla pożyczkobiorcy. Skuteczny model biznesowy MIKROKASA SA oparty na dokładnej weryfikacji pożyczkobiorców oraz wymianie informacji z Biurem Informacji Kredytowej sprawia, że udział „złych pożyczek” w portfelu pozostaje na niskim poziomie.

MIKROKASA SA jest wiarygodnym emitentem notowanym na Catalyst (obligacje serii G oraz I). Dotąd zaufało spółce ponad 160 inwestorów indywidualnych lokując 7,5 mln kapitału w papierach dłużnych firmy. Wszystkie dotychczasowe serie obligacji MIKROKASA SA, włącznie z niezabezpieczonymi były spłacane i wykupywane terminowo.

Więcej informacji: k.kopka@baddog.pl, 797 327 849

Specjalizująca się w pożyczkach konsumenckich do 7 tys., zł MIKROKASA SA powstała w 2006 r. Od 2011 r jest aktywnym członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i działa w myśl Programu Etycznego tej organizacji. Przyjęte przez spółkę Zasady Dobrych Praktyk maja na uwadze bezpieczeństwo konsumentów – pożyczkobiorców. Uznanie za odpowiedzialność biznesową spółka zdobyła przyznanym przez Klientów w 2013 r.