Prev post Next post
Press Room / 27 sierpnia, 2014

Spółka oferuje odsetki na poziomie 9,5 proc. w skali roku

MIKROKASA rozpoczyna publiczną emisję obligacji

Od dzisiaj do 10 września potrwają zapisy na obligacje serii „J” MIKROKASY, gdyńskiej firmy specjalizującej się w gotówkowych pożyczkach konsumenckich. Dwuletnie papiery dłużne oferowane są z odsetkami na poziomie 9,5 proc. w skali roku. Środki z emisji przeznaczone będą na rozwój głównego biznesu spółki – zintensyfikowanie akcji pożyczkowej.

Cena nominalna jednej obligacji wynosi 1000 zł. Wypłata odsetek z obligacji będzie się odbywała na podstawie kwartalnych kuponów o stałym oprocentowaniu. Emisja zabezpieczona jest na zmiennym zbiorze wierzytelności MIKROKASY (portfelu pożyczek wraz z odsetkami), które spółka wydała klientom. Portfel będący zabezpieczeniem emisji został wyceniony na ponad 4,5 mln zł. Stanowi to 225 proc. wartości całej emisji obligacji.

Publiczna emisja obligacji serii „J” MIKROKASY jest pierwszą emisją spółki działającej na rozwijającym się rynku gotówkowych pożyczek konsumenckich. – Jesteśmy na rynku od 2006 r. ale dopiero ostatnie trzy lata to czas dynamicznego rozwoju MIKROKASY. Zawdzięczamy go dobrej koniunkturze gospodarczej i konserwatywnemu modelowi biznesowemu. Niska szkodowość oraz ścisła weryfikacja wniosków, pełna współpraca z Biurem Informacji Kredytowej sprawiają że bezpieczeństwo zainwestowanego kapitału jest wysokie. Ponadto inwestujemy zyski. W 2013 r. zdecydowaliśmy się wprowadzić nowy system informatyczny z platformą transakcyjną oraz rozwinąć sieci sprzedaży – zwrot z inwestycji widać już w raportowanych wynikach za II Q 2014 r. Dzięki emisji obligacji chcemy pozyskać kapitał na pożyczki dla konsumentów, a co za tym idzie zwiększyć skalę biznesu – mówi Janusz Bigus, wiceprezes zarządu MIKROKASA SA.

MIKROKASA odnotowuje skokowo rosnące wyniki finansowe. W pierwszym półroczu 2014 r. spółka wypracowała ponad 2 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o ponad 80 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Zysk netto MIKROKASY wzrósł do 452 tys. zł (11,5 tys. zł w I pół. 2013 r.), a suma bilansowa spółki zwiększyła się w porównywanych okresach z 7,6 mln zł do 12,3 mln zł.
Emisję obsługuje Dom Maklerski Ventus.

Więcej informacji: k.kopka@baddog.pl, 797 327 849

Specjalizująca się w jedno, dwu i trzyletnich pożyczkach konsumenckich do 5 tys., zł MIKROKASA SA powstała w 2006 r. Od 2011 r. MIKROKASA SA jest aktywnym członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i działa w myśl Programu Etycznego tej organizacji. Przyjęte przez spółkę Zasady Dobrych Praktyk maja na uwadze bezpieczeństwo konsumentów – pożyczkobiorców. MIKROKASA posiada umowę z Biurem Informacji Kredytowej na pełną, wzajemną wymianę informacji. Uznanie za odpowiedzialność biznesową spółka zdobyła przyznanym przez Klientów w 2013 r. laurem Firmy Przyjaznej Klientowi.