Prev post Next post
Press Room / 26 sierpnia, 2014

Pierwsza publiczna emisja obligacji na rynku pożyczek gotówkowych

MIKROKASA przeciera szlaki

Zarząd spółki MIKROKASA podjął decyzję o przeprowadzeniu publicznej emisji obligacji serii J. Specjalizująca się w udzielaniu pożyczek konsumenckich firma chce pozyskać do 2 mln zł na rozwój podstawowej działalności – intensyfikację akcji pożyczkowej.

Działająca na rynku od 2006 r. MIKROKASA, to dynamicznie rozwijająca się spółka działająca w segmencie pożyczek konsumenckich do 5 tys. zł. Rokrocznie gdyńska firma odnotowuje skokowy wzrost liczby udzielanych pożyczek, lojalnych klientów, a w ślad za tym wyników finansowych. Na koniec czerwca 2014 roku MIKROKASA zwiększyła o 49% (r/r) wartość udzielonych pożyczek. Przełożyło się to na osiągnięcie ponad 2 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz 0,5 mln zł zysku netto w I półroczu 2014 r.

W celu zaspokojenia rosnącego popytu na usługi spółki oraz zwiększenia skali prowadzonego biznesu, MIKROKASA zdecydowała się na publiczną emisję papierów dłużnych.

– Rynek pożyczek konsumenckich wraz z poprawą koniunktury gospodarczej w ostatnich latach przyśpieszył. Liczba chętnych na nasze usługi cały czas rośnie. Chcemy wykorzystać pozycję rynkową MIKROKASY. Naszym „towarem” jest gotówka, na którą popyt rośnie więc szukamy dodatkowego, poza bieżącą działalnością, źródła finansowania, a jego pozyskanie pozwoli na dalszy dynamiczny wzrost przychodów. Zdecydowaliśmy się na publiczną emisję obligacji, ponieważ cenimy sobie transparentność i zależy nam, żeby inwestorzy mieli możliwość obiektywnej weryfikacji naszej działalności. Nasze obligacje serii G i I są notowane na Catalyst – indywidualni inwestorzy zaufali nam i już znają spółkę. Publiczna emisja jest konsekwencją przyjętej strategii finansowania biznesu. W dalszej perspektywie będziemy rozważać emisję akcji na New Connect – podkreśla Janusz Bigus, wiceprezes zarządu MIKROKASY.

Sukces MIKROKASY opiera się na konserwatywnym modelu biznesowym, który przede wszystkim ma zapewnić maksimum bezpieczeństwa zainwestowanego kapitału. Skuteczny system weryfikacji – umowa z Biurem Informacji Kredytowej na pełną i wzajemną wymianę informacji o pożyczkobiorcach dają wysoką gwarancję jakości portfela pożyczkowego oraz odpowiednio wysokie zwroty z inwestycji spółki.
– Jedynie 30-40 proc. wniosków o przyznanie pożyczki przechodzi pozytywnie naszą weryfikację. Mamy niską szkodowość biznesu. Jesteśmy uczciwi w tym co robimy – w umowach nie stosujemy gwiazdek i drobnego druku. Klient spłaca pożyczkę w równych ratach miesięcznych, w każdej chwili może dokonać wcześniejszej spłaty bez ponoszenia dodatkowych kosztów – jak w banku. Dzięki temu przez 8 lat funkcjonowania udało nam się zdobyć zaufanie klientów – a to kapitał nie do przecenienia. – Janusz Bigus, wiceprezes zarządu MIKROKASA SA.

MIKROKASA SA jest aktywnym członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i działa w myśl Programu Etycznego tej organizacji. Przyjęte przez spółkę Zasady Dobrych Praktyk maja na uwadze bezpieczeństwo konsumentów – pożyczkobiorców. Uznanie za odpowiedzialność biznesową spółka zdobyła przyznanym przez Klientów w 2013 r. laurem Firmy Przyjaznej Klientowi.

Więcej informacji: k.kopka@baddog.pl, 797 327 849

Specjalizująca się w pożyczkach konsumenckich do 5 tys., zł MIKROKASA SA powstała w 2006 r. Od 2011 r. MIKROKASA SA jest aktywnym członkiem Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i działa w myśl Programu Etycznego tej organizacji. Przyjęte przez spółkę Zasady Dobrych Praktyk maja na uwadze bezpieczeństwo konsumentów – pożyczkobiorców. Uznanie za odpowiedzialność biznesową spółka zdobyła przyznanym przez Klientów w 2013 r. laurem Firmy Przyjaznej Klientowi.