Prev post Next post
Press Room / 15 maja, 2014

REMEDIS SA: IQ 2014 r. – zysk i wysokie przychody ze sprzedaży

Poznańska spółka działająca w branży zarządzania finansami szpitali i jednostek samorządu terytorialnego odnotowała w IQ 2014 roku 8 tys. zł zysku i 787 tys. zł przychodów.
W porównaniu do analogicznego okresu roku 2013, w IQ br. REMEDIS SA wykazała ponad 300 tys. zł przychodów ze sprzedaży więcej, co oznacza wzrost o 67%. Władze spółki zwracają uwagę, że od ponad roku wyniki REMEDIS SA stale się poprawiają.

Konsekwencja biznesowa

„Długoterminowa strategia biznesowa polegająca na zwiększeniu kompetencji oraz restrukturyzacji powstałej organizacji przynosi oczekiwane efekty. Zaczynamy odczuwać korzystny wpływ połączenia sił spółki z ekspertem biznesu samorządowego. Kompleksowość dostarczanych usług przekłada się na lepsze wyniki a doskonalenie systemu zarządzania jakością podnosi poziom zadowolenia klientów z obsługi. Ponadto przejęcie Inwest Consulting SA zwiększyło naszą sumę bilansową o 4 mln zł, tj. o 20% w porównaniu ze stanem na koniec I kwartału 2013 r. Uporządkowanie struktur finansowych przyniosło oszczędności – koszt obsługi pozyskanego kapitału wzrósł jedynie o 35% przy 67% wzroście przychodów uzyskiwanych z niego” – Krzysztof Nowak, Prezes Zarządu REMEDIS SA.

Efekt skali

Spółka odnotowała także wzrost inwestycji długoterminowych – udzielonych pożyczek i w ślad za tym nastąpił wzrost zobowiązań krótkoterminowych, tj. obligacji własnych. Poziom aktywów na koniec pierwszego kwartału 2014 roku osiągnął wartość niemal 26 mln zł, z czego 60% stanowią inwestycje krótkoterminowe.

Więcej informacji: Katarzyna Kopka, Baddog PR, k.kopka@baddog.pl, mob. 797 327 849.