Prev post Next post
Press Room / 21 kwietnia, 2022

Model Builder trafił do ponad 40 tysięcy graczy

# , , ,

Moonlit aktywnie prowadzi promocję w celu zwiększenia sprzedaży gry
Model Builder trafił do ponad 40 tysięcy graczy

Moonlit, zgodnie z powziętą długoterminową strategią monetyzacji tytułu Model Builder pozyskuje bazę odbiorców, do których będą kierowane dalsze dodatki bezpłatne oraz płatne. W ostatnich dniach Model Builder był promowany w ramach festiwalu Sim Fest: Hobby Edition organizowanym przez wiodącą platformę cyfrowej dystrybucji gier – Steam. Podczas całego wydarzenia grę można było nabyć w promocyjnej cenie obniżonej o 20%, w atrakcyjnym pakiecie z Frostpunk. Działania marketingowe przełożyły się na wzrost sprzedaży, a tym samym zbliżyły spółkę do zwrotu inwestycji poniesionej przez wydawcę (tzw. recoup), co oznacza rozpoczęcie osiągania przychodów przez Moonlit ze sprzedaży Model Builder.
– Premiera gry była tylko wstępem do dalszej, ciężkiej pracy mającej na celu dotarcie do odbiorców naszej produkcji. Wszystkie nasze poczynania mają teraz na celu budowanie bazy klientów, do których później będziemy mogli kierować płatne DLC. Jest to tak zwana strategia wysycenia rynku – tłumaczy prezes Moonlit, Michał Gardeła. – Nie tylko wsłuchujemy się w opinie graczy i dynamicznie wprowadzamy niezbędne usprawnienia, ale także realizujemy akcje marketingowe na szeroką skalę. W ostatnim czasie podjęliśmy współpracę z platformą Steam zapewniającą Model Builderowi widoczność, która znacząco wpłynęła na sprzedaż i zbliżyła nas do zwrotu z inwestycji w projekt. W ciągu tygodnia trwania festiwalu udało się nam pozyskać ponad 6 tys. nowych graczy.

W ramach Sim Fest gry biorące udział w wydarzeniu były prezentowane dwukrotnie podczas dedykowanych transmisji “na żywo”. W trakcie wystąpień poświęconych symulatorowi modelarza po raz pierwszy zostały udostępnione materiały wideo demonstrujące modele z darmowego dodatku “Frostpunk DLC”. W ramach festiwalu został również zorganizowany Daily Deal, zapewniający produkcji jednodniową widoczność na głównej stronie Steam. Model Builder znalazł się także w gronie najlepszych premier miesiąca lutego według wspomnianej wcześniej platformy. Wydawcą Model Buildera jest Green Man Gaming. Zbliżający się recoup wydawcy będzie miał znaczący wpływ na przyszłą płynność finansową spółki.

– Mamy intrygujący plan na dalszy rozwój naszej marki. Prowadzimy rozmowy dotyczące kolejnych potencjalnych kooperacji. Analizując aktualną sprzedaż Model Buildera, zakładamy, iż wkrótce osiągniemy rentowność dla spółki, równocześnie chcemy zabezpieczyć możliwość realizacji dalszych pomysłów na drugą grę. Natomiast ze względu na przedłużoną produkcję gry Model Builder oraz okresy rozliczeniowe ze Steam, potrzebujemy pozyskać zewnętrzne finansowanie w celu zapewnienia Spółce płynności finansowej. W tym celu negocjujemy z wydawcą Green Man Gaming finansowanie pomostowe. Zarząd nie planuje emisji akcji, jednak prowadzone negocjacje dla swej skuteczności wymagają zabezpieczenia finansowania od wydawcy w postaci możliwości wyemitowania akcji w przypadku braku możliwości spłaty zobowiązania. Na tę okoliczność planujemy zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, na którym miałby zostać wprowadzony kapitał docelowy, który byłby narzędziem umożliwiającym zabezpieczenie spłaty zobowiązania. – dodaje prezes.