Prev post Next post
Press Room / 6 marca, 2020

Vivid Games rozpoczyna zapisy na obligacje serii B

# , ,

Zapisy na dwuletnie obligacje serii B Vivid Games o oprocentowaniu stałym 8,5% rozpoczną się w dniu 09 marca i potrwają do 31 marca br. Z emisji papierów dłużnych bydgoska spółka zamierza pozyskać do 5 mln zł. Oferującym jest Dom Maklerski Ventus S.A. Obligacje nie będą wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst.

Obligacje Vivid Games zostaną wyemitowane w trybie emisji publicznej o łącznej wartości nieprzekraczającej równowartości 5 mln zł.  Bydgoska spółka oferuje inwestorom do 5000 obligacji serii B o wartości nominalnej 1000 zł każda równej cenie emisyjnej. Minimalny zapis to 10 obligacji. Oprocentowanie obligacji jest stałe i wynosi 8,5% w skali roku. Termin wykupu papierów ustalono na 17 kwietnia 2022 r. Obligacje zostaną zabezpieczone przez ustanowienie zastawu na majątkowych prawach autorskich do gry Real Boxing 1, weksel in blanco wystawiony przez spółkę oraz oświadczenie spółki o poddaniu się egzekucji. Przydział obligacji nastąpi do 17 kwietnia 2020 r. Papiery nie będą wprowadzane do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Catalyst. Oferującym jest Dom Maklerski Ventus S.A.

Strona oferującego: http://www.ventusam.pl/