Prev post Next post
Press Room / 29 listopada, 2017

Tower Investments rozpoczyna ofertę publiczną akcji

Tower Investments, specjalistyczny deweloper powierzchni handlowych, opublikował prospekt emisyjny. Celem spółki jest przeniesienie akcji notowanych na NewConnect i wprowadzenie ich wraz z akcjami nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym GPW. Dziś spółka rozpoczyna road show – spotkania z inwestorami potrwają do 6 grudnia. Zapisy na akcje w transzy detalicznej zostaną przeprowadzone w dniach 8-13 grudnia, w transzy inwestorów instytucjonalnych w terminie 8-14 grudnia. Funkcję oferującego pełni Dom Maklerski BOŚ SA.

Tower Investments opublikował prospekt emisyjny sporządzony w związku z ofertą publiczną do 500.000 nowo emitowanych akcji serii C. Na jego podstawie spółka zamierza również wprowadzić do obrotu na rynku regulowanym 121.329 akcji serii A, 250.250 akcji serii B oraz do 500.000 akcji serii C i do 500.000 praw do akcji serii C.

Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych – deweloper podejmie decyzję o ustaleniu ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji w poszczególnych transzach. Informacje te spółka przekaże do publicznej wiadomości najpóźniej do godz. 8.00 w pierwszym dniu przyjmowania zapisów na akcje. Inwestorzy będą mogli składać zapisy i dokonywać wpłat na akcje w transzy detalicznej w dniach 8-13 grudnia, zaś w transzy instytucjonalnej w terminie 8-14 grudnia.  Jesteśmy na ważnym etapie rozwoju naszej spółki. Fala ekspansji sieci handlowych, którą obserwujemy na rynku, nie ustaje i jak zapowiadają eksperci – na przestrzeni kilku najbliższych lat – będzie rosła, co jest dla nas doskonałą wiadomością. Dynamika wzrostu i wyniki wypracowane przez Tower Investments w ostatnich kwartałach świadczą o tym, że miejsce spółki jest na głównym rynku GPW. – informuje prezes spółki, Bartosz Kazimierczuk

Spółka oczekuje, że wpływy z emisji akcji wyniosą ok. 37,2 mln zł (netto). Pozyskane środki zostaną przeznaczone na nabycie kilku atrakcyjnych nieruchomości, co pozwoli deweloperowi na zwiększenie liczby realizowanych jednocześnie projektów. – Dostosowujemy portfel projektów do oczekiwań rynku – na tej podstawie określiliśmy kilka celów, które szczegółowo opisane są w prospekcie emisyjnym. Najważniejsze z nich to zakup nieruchomości gruntowych i lokali handlowo-usługowych w Warszawie. Wierzymy, że emisja i przejście na główny parkiet otworzą przed nami nowe możliwości do dalszego dynamicznego rozwoju i wzrostu. – dodaje prezes Tower Investments.

Prospekt emisyjny w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Spółki: http://www.towerinvestmenst.pl oraz na stronie oferującego, którym jest Dom Maklerski BOŚ: http://www.bossa.pl. Tam również zamieszczane będą ewentualne aneksy do prospektu emisyjnego oraz informacja o ostatecznej liczbie i cenie oferowanych akcji.

Przewidywany harmonogram oferty:

28 listopada – publikacja Prospektu Emisyjnego

29 listopada – 6 grudnia  2017 r. – Road Show

najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 7 grudnia 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości Przedziału Cenowego /Ceny Maksymalnej

7 grudnia 2017 r. – przyjmowanie Deklaracji Nabycia (do godz. 15.00)

najpóźniej do godz. 8.00 w dniu 8 grudnia 2017 r. – podanie do publicznej wiadomości Ceny Emisyjnej oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji

8 – 13 grudnia 2017 r. – przyjmowanie zapisów w transzy detalicznej

8 – 14 grudnia 2017 r. – przyjmowanie Zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych

15 grudnia 2017 r. – planowany przydział Akcji

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której rozpowszechnianie informacji w nim zawartych może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał ma charakter wyłączenie promocyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do nabywania papierów wartościowych TOWER INVESTMENTS S.A. („Spółka”) oraz nie stanowi prospektu w rozumieniu właściwych przepisów prawa. Prospekt emisyjny, zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2017 r. („Prospekt”), jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o Spółce i oferowanych papierach wartościowych Spółki, a także o ich dopuszczeniu i wprowadzeniu do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Prospekt został opublikowany na stronach internetowych Spółki (www.towerinvestments.pl) oraz oferującego (www.bossa.pl).