Prev post Next post
Press Room / 14 listopada, 2014

Startuje renowacja hali produkcyjnej biosurfaktantów

Boruta-Zachem zbiera kapitał na inwestycje

W dniu ogłoszenia wyników za III Q 2014 r., zarząd innowacyjnej bydgoskiej spółki działającej w sektorze chemicznym i biotechnologicznym przebywa w Londynie na spotkaniach z inwestorami finansowymi i branżowymi. Boruta-Zachem pozyskuje kapitał na wkład własny do uruchomienia produkcji biosurfaktantów oraz na wnioski na dofinansowanie badań w 2015 r. przy współpracy ze swoim doradcą rynku AIM, Strand Hanson.

Zysk ze sprzedaży jest niższy na koniec IIIQ 2014 r. w stosunku do IVQ 2013 r. ze względu na zdarzenie jednorazowe w IVQ ubiegłego roku – rozwiązanie rezerwy emerytalnej – oraz znaczne koszty poniesione przez spółkę w związku z jej upublicznieniem. Większość wysokomarżowej sprzedaży zaplanowanej na 2014 r. będzie realizowana w IVQ br. Zarząd spodziewa się, że na koniec roku wynik ze sprzedaży będzie wyraźnie lepszy od ubiegłorocznego.

Trzeci kwartał 2014r. był dla spółki okresem generowania gotówki na potrzeby realizacji inwestycji – wystartowania produkcji biosurfaktantów. Spółka znacznie zwiększyła przepływy pieniężne z działalności operacyjnej z ponad 0,7 mln zł w IIQ 2014 r. do poziomu 1,9 mln zł w IIIQ br. Na uwagę zasługuje wysoki poziom gotówki na koniec IIIQ 2014 r. – ponad 10 mln zł. To trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

– Działamy wielopłaszczyznowo: rozmowy z inwestorami są na zaawansowanym etapie, a jednocześnie trwa już renowacja hali pod bioreaktory do produkcji biosurfaktantów. Już teraz myślimy o ekspansji naszych biosurfaktantów na kolejne sektory przemysłu, udoskonalaniu dotychczasowej technologii oraz jej prawnym zabezpieczeniu na świecie. Złożyliśmy wnioski o dofinansowanie do NCBiR, Patentu Plus i Horyzontu 2020. Wspierać nas będą pozyskani do Rady Nadzorczej profesor Marcin Łukaszewicz, Dziekan Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, opiekujący się naszym projektem biosurfaktantów, oraz Katarzyna Kornasiewicz – jedna z lepszych finansistów w kraju z międzynarodowym doświadczeniem kapitałowym. Nad doskonaleniem szczepów do produkcji naszych biosurfaktantów będzie czuwał profesor Ibrahim Banat z Uniwersytetu w Ulster – współtwórca sukcesów Spółki Ecover, światowego lidera w produkcji ekologicznej chemii gospodarczej i eko-kosmetyków. Pozyskanie do współpracy profesora Banata świadczy o uznaniu dla naszej nowatorskiej technologii – komentuje Marcin Pawlikowski, wiceprezes Boruty-Zachem.

Więcej informacji: Katarzyna Kopka – email: k.kopka@baddog.pl, telefon: 797 327 849

Boruta – Zachem SA działa w trzech obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów oraz prowadzi działalność badawczo rozwojową w zakresie innowacyjnych rozwiązań chemicznych do prac nad nowymi produktami. Historia spółki sięga 1894 roku kiedy powstała pierwsza fabryka barwników Boruta w Zgierzu. W obecnych strukturach spółka działa od 2009 roku. Doszło wówczas do połączenia dwóch największych w Polsce firm wytwarzających pigmenty i barwniki: Boruty Kolor z Zachemem Barwniki. Boruta‑Zachem SA posiada zakłady produkcyjne w Bydgoszczy i Zgierzu.