Prev post Next post
Press Room / 14 sierpnia, 2014

Remedis SA: wyniki rosną – ponad 140 tys. zł zysku netto w II kwartale 2014 r.

Poznańska spółka specjalizująca się w finansowaniu i doradztwie dla szpitali oraz jednostek samorządu terytorialnego udzieliła w drugim kwartale finansowania na kwotę 11 mln zł. W pierwszym półroczu br. Remedis SA wypracowała 1,4 mln zł przychodu z podstawowej działalności, o 25 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Remedis SA utrzymała dyscyplinę kosztów; wydatki na wytworzenie produktów (koszty związane z obsługą pozyskanego kapitału) były niższe o prawie 230 tys. zł, gdy porównać drugie kwartały 2013 i 2014 roku. W ciągu ostatniego kwartału wzrosła także o 2,5 mln zł suma bilansowa spółki.

– Remedis SA jest w najlepszej sytuacji od dwóch lat. Uporządkowanie biznesu i przeprowadzona w 2013 roku restrukturyzacja po akwizycji Inwest Consulting SA przynosi wymierne efekty – wyniki stale się poprawiają. Liczymy na wzrost zainteresowania inwestorów naszymi akcjami. Chcąc zwiększyć free float postanowiliśmy wprowadzić do obrotu akcje serii C i E. Niezmiennie pracujemy nad rozszerzeniem naszej bazy inwestorów by móc angażować się w większą liczbę transakcji – Krzysztof Nowak, prezes zarządu Remedis SA.

Przypomnijmy, że pierwsze notowanie wprowadzonych przez spółkę do obrotu na rynku alternatywnym 39.144.102 sztuk akcji serii C i E odbędzie się 18 sierpnia br. Akcje serii C w liczbie 14.970.666 sztuk zostały wyemitowane w prywatnej subskrypcji skierowanej do wybranych inwestorów w czerwcu 2010 r. Dotychczasowi akcjonariusze zostali wyłączeni z prawa poboru nowych papierów. Emisja akcji serii E w ilości 24.173.438 sztuk była tzw. emisją połączeniową skierowaną do właściciela Inwest Consulting SA, w której 0,967 akcji Remedis SA przypadało na 1 akcję spółki przejmowanej. Wartość nominalna akcji serii C i E wynosi 0,10 zł za sztukę.

Więcej informacji: Katarzyna Kopka, Baddog PR, k.kopka@baddog.pl, mob.: 797 327 849