Prev post Next post
Press Room / 2 lipca, 2014

Boruta-Zachem SA zadebiutowała na zielono – kurs akcji wzrósł o 50 proc. do 0,75 zł

Bydgoska spółka Boruta-Zachem SA, działająca w branży chemicznej uzyskała stopę zwrotu 50 proc. Walory Boruty –Zachem SA z ceny nominalnej 0,10 zł wzrosły na otwarciu do 0,75 zł. Akcje spółki cieszyły się dużym zainteresowaniem.

Kapitał zakładowy Boruty-Zachem SA to 13 957 515 zł. Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect wprowadzanych jest 139.575.150 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Łączna wartość nominalna akcji zwykłych na okaziciela serii A wynosi 13.957.515,00 zł.

Spółka zdecydowała się na upublicznienie aby zwiększyć transparentność biznesu oraz uzyskać możliwości pozyskiwania finansowania na inwestycje rozwojowe.

Boruta – Zachem SA działa w trzech obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów oraz prowadzi działalność badawczo rozwojową w zakresie innowacyjnych rozwiązań chemicznych do prac nad nowymi produktami. Historia spółki sięga 1894 roku kiedy powstała pierwsza fabryka barwników Boruta w Zgierzu. W obecnych strukturach spółka działa od 2009 roku. Doszło wówczas do połączenia dwóch największych w Polsce firm wytwarzających pigmenty i barwniki: Boruty Kolor z Zachemem Barwniki. Boruta‑Zachem SA posiada zakłady produkcyjne w Bydgoszczy i Zgierzu.

Kontakt dla mediów:
email: j.basinska@baddog.pl, telefon: 518 734 141