Prev post Next post
Press Room / 13 maja, 2014

REMEDIS SA – umowa na finansowanie szpitala o wartości 6 mln PLN

Specjalizująca się w zarządzaniu finansami jednostek publicznych Spółka podpisała w dniu 12 maja br. umowę na finansowanie zakładu opieki zdrowotnej. Kapitał na realizację umowy REMEDIS SA zapewnia ze środków własnych i z emisji obligacji. Finansowanie zostanie przeznaczone na obsługę bieżących potrzeb placówki. Umowa przewiduje wypłatę kapitału w trzech transzach do 14 lipca br. oraz jego spłatę do dnia 25 lipca 2017 r. Zabezpieczeniem dla finansowania jest cesja wierzytelności, które przysługują zakładowi opieki zdrowotnej od NFZ.

Spółka dąży do zwiększenia udziału w rynku ochrony zdrowia w kraju. Po akwizycji eksperta w obszarze doradztwa samorządowego – Inwest Consulting SA – nastąpiło zwiększenie kompetencji REMEDIS SA. Spółka opracowała specjalną ofertę doradztwa strategicznego i wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu środków unijnych w transzy 2014-20. REMEDIS SA jest gotowa do uczestniczenia w publicznych zamówieniach obejmujących współpracę z samorządami, m.in. w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.

– Obok pozyskiwania finansowania dla szpitali, w bieżącym kwartale pracowaliśmy nad uatrakcyjnieniem oferty usług doradczych dla samorządów. W roku 2014 startuje ostatnia, tak wysoka transza dopłat unijnych na inwestycje jednostek samorządu terytorialnego. Samorządy mogą dostać niemal 18 mld euro. Najważniejsze w walce o fundusze okazują się dokumenty strategiczne – długofalowe plany rozwoju, skrojone na miarę potrzeb i możliwości regionu, które stanowią podstawę do oceny wniosków. REMEDIS SA posiada zasoby i wiedzę, które pomogą naszym Klientom w zdobyciu funduszy oraz przeprowadzeniu inwestycji. Jesteśmy gotowi także do udziału w projektach partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji inwestycji – Krzysztof Nowak, Prezes Zarządu REMEDIS SA.

Więcej informacji: Katarzyna Kopka, Baddog PR, k.kopka@baddog.pl, mob. 797 327 849