Prev post Next post
Press Room / 14 lutego, 2014

REMEDIS SA udzieliła 5 mln finansowania w IV kw. 2013 r

Specjalizująca się w finansowaniu placówek ochrony zdrowia i doradzaniu samorządom Spółka wypracowała o 20% wyższe przychody ze sprzedaży niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, osiągając poziom 747 tys. zł. REMEDIS SA udzieliła w IV kwartale 2013 roku ponad 5 mln zł finansowania zakładom opieki zdrowotnej.

Kwartał zakończył się dla REMEDIS SA niewielką stratą w wysokości – 24,5 tys. zł. Spółka dokonała korekty kosztów finansowych, pomniejszając kapitał zapasowy – powstały w związku z przejęciem Inwest Consulting SA – o koszty przeprowadzonej emisji. Skumulowany wynik nieobciążony kosztem amortyzacji wynosi po IV kwartale 103 tys. zł.
„W 2013 roku podjęliśmy prace nad restrukturyzacją kosztów spółki. Osiągnęliśmy lepszą rentowność. Przy dwudziestoprocentowym wzroście przychodów ze sprzedaży jedynie o siedem procent podnieśliśmy koszty wytworzenia, jednocześnie obniżając koszty ogólne zarządu. Przed nami obiecujący rok” – mówi Krzysztof Nowak, Prezes Zarządu REMEDIS SA.
Warto podkreślić, że w ostatnim kwartale br. spółka pozytywnie przeszła audit recertyfikacyjny, który potwierdził zgodność Systemu Zarządzania Jakością stosowany w Remedis SA z wymaganiami normy ISO 9001, zarówno w zakresie “Udzielania finansowania w formie pożyczek i subrogacji oraz emisji i obsługi obligacji dla zewnętrznych inwestorów“, jak i nowego procesu „Świadczenia usług w obszarze samorządowym”. Najważniejszym wydarzeniem biznesowym REMEDIS SA było podpisanie umowy na przygotowanie, budowę i administrowanie nowym Szpitalem Zakonu Kamilianów w Tarnowskich Górach. Przedsięwzięcie wpisuje się w realizację strategii spółki w zakresie rozwoju usług zarządzania placówkami ochrony zdrowia.

Więcej informacji:
Katarzyna Kopka, Baddog PR