Project Description

POWRÓT

Relacje z mediami to nasze podstawowe narzędzie kształtowania wizerunku Klienta. Przygotowujemy przekazy starannie, uwzględniając specyfikę branży spółki, aby spełniały oczekiwania mediów, wzbudzając ich zainteresowanie i zaufanie.