Project Description

POWRÓT

Nowe media definiują nowe sposoby dotarcia do odbiorców oraz stanowią uzupełnienie dla mediów tradycyjnych. Połączenie szybkości i bezpośredniości dotarcia, oferowanych przez social media oraz wyczerpującego przekazu, który możliwy jest w mediach tradycyjnych jest szczególnie ważne w przypadku spółek publicznych.