Oferta

Relacje inwestorskie

to podstawa naszych działań. Doskonale rozumiemy różne oczekiwania względem spółek nienotowanych, tych z rynku głównego oraz NewConnect. Skutecznie docieramy do inwestorów instytucjonalnych, indywidualnych i analityków, wspierając nasze działania profesjonalnie przygotowanymi materiałami nt. Klientów.

Relacje z mediami

to nasze główne narzędzie kształtowania wizerunku Klienta. Przygotowujemy spójne przekazy, uwzględniając specyfikę branży spółki, aby spełniały oczekiwania mediów, wzbudzając ich zainteresowanie i zaufanie. Każda z naszych firm ma swój wyjątkowy charakter.

Strony www, serwisy www

Strona www firmy jest jej głównym kanałem komunikacyjnym. Serwis relacji inwestorskich działający w ramach tej strony powinien być najpełniejszym źródłem informacji na temat przedsiębiorstwa dla inwestorów obecnych i potencjalnych. Duże doświadczenie w zakresie relacji inwestorskich pozwala nam zarówno doradzać w zakresie pożądanych zmian w już istniejących stronach/serwisach, jak i budować je od zera.

E-pr i social media

Era social media zdefiniowała na nowo sposoby dotarcia do odbiorców. Bez względu czy stanowią dla Klientów uzupełnienie mediów tradycyjnych, czy jest to ich główny sposób komunikacji, musi on być należycie prowadzony. Dbamy o to, by przekaz w social media był zawsze treściwy i satysfakcjonujący dla odbiorców. Połączenie szybkości i bezpośredniości dotarcia, znany z nowych platform oraz wyczerpującego przekazu, który możliwy jest w mediach tradycyjnych jest szczególnie ważne w przypadku spółek publicznych. Umiejętnie prowadzimy profile naszych klientów, reagujemy sprawnie na czyhające zagrożenia i ułatwiamy komunikację z zainteresowanymi, angażując społeczności.

Monitoring mediów

Na bieżąco śledzimy informacje na temat naszych Klientów, dzięki czemu możemy zaoferować im stałą aktualizację przyjętych kierunków działań. Dzięki rozbudowanej bazie i wieloletniemu doświadczeniu zawsze wiemy co, gdzie i jak powiedziano o naszych klientach.

Wizerunek ekspercki

Oznacza zwiększenie zaufania otoczenia do spółki. I nie chodzi tu wyłącznie o klientów lub partnerów biznesowych. Jest to również ważny element komunikacji skierowanej do inwestorów—będą bardziej zainteresowani takim przedsiębiorstwem, które wie, co robi, rozumie swoją pozycję branżową, śledzi trendy, potrafi je wykorzystać oraz wyciąga wnioski z działań konkurencji.

Wsparcie procesów wejścia

Wsparliśmy swoją wiedzą i doświadczeniem kilkaset debiutów, ofert i emisji. Podczas takich projektów nasza rola nie ogranicza się do informowania mediów o zbliżającym się wydarzeniu—doradzamy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, budujemy dobre relacje pomiędzy spółką a jej przyszłymi inwestorami, pomagamy zorganizować road show oraz opracowujemy strategię komunikacji po wydarzeniu.

Monitoring mediów

Monitorujemy, analizujemy i przewidujemy wszelkie możliwe zagrożenia komunikacyjne, opracowujemy plan działania na wypadek kryzysu. Wspieramy Klienta na wszystkich etapach—od kontaktu z dziennikarzami, akcjonariuszami, przez dyskusje w mediach społecznościowych, oficjalne oświadczenia i statusy zarządu po komunikację po zakończonym kryzysie. Na bieżąco śledzimy informacje na temat naszych Klientów i natychmiast powiadamiamy o potencjalnych zagrożeniach wizerunkowych.

Organizacja konferencji

To nasza codzienność. Wiemy jak skutecznie zbudować oprawę wydarzenia, by stało się ono niezapomnianym przeżyciem. Oferujemy również pomoc w organizacji podróży służbowych i wypoczynkowych, szczególnie w miejsca nieskażone jeszcze turystyką masową. Naszą wizytówką jest seria konferencji Gaming na Giełdzie organizowana we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych. Cykl poświęcony zagadnieniom związanym z inwestowaniem w dynamicznie rozwijający się rynek gier. W czasie paneli i warsztatów następuje wymiana wiedzy między światem giełdy a twórcami i wydawcami z branży gier. Wielu inwestorów wciąż postrzega gry jako prostą rozrywkę, jest to natomiast poważny i jedyny w swoim rodzaju rynek.

Komunikacja wewnętrzna

To działania informacyjne skierowane do pracowników. Jest to ważny, choć często pomijany element działań komunikacyjnych. W przypadku każdej firmy kluczowe jest, żeby każdy znał swoje miejsce w zespole. Szczególnie zauważalne jest to w spółkach notowanych, gdzie jedna chaotyczna wypowiedź może wywołać kryzys wizerunkowy, znacząco zmniejszając kapitalizację. Przygotujemy strategię komunikacji tak, aby pracownicy zrozumieli zachodzące w przedsiębiorstwie zmiany (ich przyczynę, przebieg i cel) oraz otrzymali wsparcie w zdefiniowaniu na nowo swojego miejsca w organizacji.

Analiza wizerunku

Jest podstawą tworzenia strategii komunikacyjnych. Należy nie tylko ocenić stan bieżący, ale również porównać go z oczekiwanym i określić w ten sposób metody osiągnięcia żądanego efektu. Analiza jest procesem ciągłym, powinna stanowić podstawę do oceny, weryfikacji i korekt przyjętej strategii komunikowania. Służymy fachową pomocą w ustalaniu mocnych stron spółki i jej wyznaczników na rynku.

Szkolenia

Praca z kamerą, prezentowanie sytuacji finansowej firmy, wystąpienia publiczne, obowiązki informacyjne to zadania, z którymi musi zmierzyć się każdy zarząd spółki akcyjnej. Świadczymy usługi szkoleniowe z zakresu pracy z informacją, mediami i inwestorami. Uczymy, jak radzić sobie z trudnymi pytaniami oraz jak budować odpowiedzi przekazujące kluczowe dla spółki informacje.