Eventy /

Gaming na giełdzie

Logo Strict Minds

Projekt obejmuje cykl konferencji zbliżających do siebie świat giełdy oraz spółek zajmujących się tworzeniem oraz wydawaniem gier. W ramach konferencji współorganizowanej wraz z GPW zorganizowaliśmy wydarzenie pod patronatem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a patronatem medialnym obejmowały nas takie marki jak: Comparic, ISB News, Stockwatch, Graczpospolita.

Wyzwania

Naszym celem było dotarcie do Inwestorów Indywidualnych oraz instytucjonalnych zainteresowanych, poprzez zainteresowanie ich rodzimymi firmami tworzącymi i wydającymi gry. W ramach wydarzenia rozpromowaliśmy je w mediach oraz zaprosiliśmy specjalistów z branży gamedevu oraz analityków giełdowych. Przeprowadziliśmy merytoryczne panele dyskusyjne poprowadzone przez moderatorów z wieloletnim doświadczeniem medialnym – Alberta Longterma Rokickiego oraz Agnieszkę Zarębę z Comparic.tv. W czasie wydarzeń były reprezentowane takie spółki jak Bloober Team, MovieGames, 7Levels, QubicGames, czy The Farm 51.

Efekty

W ciągu trzech edycji stacjonarnych przeprowadziliśmy 11 paneli dyskusyjnych, przez które przewinęło się blisko 700 gości–głównie inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Wydarzenie pobudziło rozwój społeczności, wymianę idei oraz twórczą dyskusję przedstawicieli spółek. Dbając o świeżość formuły Gaming na Giełdzie za każdym razem przygotowujemy inne metody przekazania wiedzy - w przypadku drugiej odsłony były to warsztaty, na których przedstawiciele spółek dzielili się swoim know-how, natomiast w przypadku trzeciej - część wystawowa, w której można było osobiście przeprowadzić rozmowę z prezesami zebranych firm. Publikacje związane z konferencjami miały miejsce w kluczowych portalach branżowych, a łączny zasięg wyniósł ponad 8 milionów. Odniesiony sukces pozwolił nam także na stworzenie konferencji Biznes w Genach, skupiającej się na branży biotechnologicznej.