Prev post Next post
Press Room / 18 sierpnia, 2022

QubicGames rozpoczyna skup akcji własnych

# , , ,

QubicGames, spółka stojąca na czele grupy kapitałowej zajmującej się tworzeniem i wydawaniem gier komputerowych na wszystkie kluczowe platformy, zawarła umowę współpracy w celu skupu akcji własnych. Domem maklerskim, który będzie realizował ten proces jest BDM. Wydawca chce nabyć do 1 mln akcji własnych, w cenie nie niższej niż 1,00 PLN i nie wyższej niż 8,00 PLN.

QubicGames jest uprawniony do zakupienia własnych akcji za łączną kwotę jednego miliona złotych. Zostaną one nabyte na rynku NewConnect za pośrednictwem Domu Maklerskiego BDM, a ich łączny udział nie przekroczy 10,18% kapitału zakładowego spółki. Program potrwa do dnia wyczerpania przeznaczonych środków finansowych, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r. Skupione akcje zostaną docelowo umorzone z jednoczesnym obniżeniem kapitału z akładowego spółki. 

-Od lat trwa dyskusja na temat skupów akcji jako alternatywy dla dywidendy. Nie można powiedzieć żeby skupowanie akcji własnych przez spółki notowane na polskim rynku było czymś nowym, jednak nie jest to jeszcze tak powszechne jak rynkach bardziej rozwiniętych. Nasza spółka do buy backu podchodziła już w zeszłym roku. Ostatecznie środki finansowe przeznaczyliśmy na rozwój grupy i to była bardzo dobra decyzja. Obecny stan koniunktury giełdowej wydaje się  o wiele lepszy na taki krok jak skup, o ile nie optymalny. Może, o tym świadczyć fakt, że na podobne działanie zdecydowały także inne notowane spółki – mówi Jakub Pieczykolan, prezes QubicGames. 

Spółka będzie na bieżąco informowała o postępach w zakupie akcji, w tym także o konkretnej ilości nabytych akcji.