Prev post Next post
Press Room / 19 października, 2018

Tower Investments – Żądanie wcześniejszego wykupu Obligacji

Zarząd Tower Investments S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym zostały wysłane do Obligatariuszy żądania Wcześniejszego Wykupu Obligacji serii B.

Wcześniejszy wykup Obligacji zostanie dokonany 5 listopada 2018 r. Wykupowi podlegać będą wszystkie Obligacje, tj. 5.000 szt. o łącznej wartości nominalnej 5 mln zł.