Prev post Next post
Press Room / 10 lipca, 2014

Boruta-Zachem SA inwestuje w zdolną młodzież

Bydgoska spółka realizuje program wsparcia szkolnictwa zawodowego. Boruta-Zachem SA współpracuje z Zespołem Szkół Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy przy dostosowaniu kierunków i zakresu nauczania do wymogów rynku pracy. Spółka wspiera finansowo szkołę i uczniów oraz gwarantuje zatrudnienie dwóm najzdolniejszym absolwentom.

Boruta-Zachem SA podpisała z ZSM nr 1 w Bydgoszczy bezterminową umowę na wsparcie merytoryczne w obszarze rozwoju i doradztwa zawodowego. W najbliższy piątek, 11 lipca br. w siedzibie Zespołu Szkół Mechanicznych nr 1 odbędzie się uroczyste przekazanie funduszy dla szkoły oraz stypendiów dla najzdolniejszych uczniów. W uroczystości wezmą udział włodarze miasta i przedstawiciele spółki.

– Wsparcie rozwoju społeczności i rynku lokalnego jest integralnym elementem działań Boruty-Zachem SA. Pozyskujemy środki na badania i rozwój własny z różnych źródeł np. z programów operacyjnych, mamy więc kapitał na innowacje oraz ekspansję przedsiębiorstwa. Rozbudowujemy zasoby, którymi możemy się podzielić i robimy to w celowy sposób. Przekazujemy wiedzę i udostępniamy warsztat. Młodzież zasługuje na lepsze warunki i wyższy poziom nauki aby mieć lepszy start a kieszonkowe dla najzdolniejszych jest dobrą motywacją do pracy. Planujemy współpracę z kolejną szkołą zawodową w Bydgoszczy. Nasz program wsparcia edukacji zawodowej jest przewidziany na lata i będzie się rozwijał – tłumaczy Marcin Pawlikowski, Wiceprezes Zarządu Boruty-Zachem SA.

W ramach współpracy spółka zorganizuje dla uczniów i nauczycieli wizyty studyjne w zakładach pracy (kraj i zagranica) celem prezentacji współczesnych linii technologicznych i produkcyjnych. Boruta-Zachem będzie również przeprowadzać na terenie spółki zajęcia praktyczne dot. procesów technicznych i technologicznych, umożliwi przeprowadzanie egzaminów praktycznych w fabryce, przeprowadzi staże zawodowe i praktyczne oraz sfinansuje dwa kursy/ szkolenia zawodowe dla nauczycieli rocznie.
Klasa patronacka otrzymuje dofinansowanie na wyposażenie w wysokości 2 tys. zł na semestr zaś dwóch najzdolniejszych uczniów stypendium w wysokości 100 zł miesięcznie.

Kontakt dla mediów: Katarzyna Kopka – email: k.kopka@baddog.pl, telefon: 797 327 849

Boruta – Zachem SA działa w trzech obszarach: produkcji barwników i pigmentów, produkcji biosurfaktantów oraz prowadzi działalność badawczo rozwojową w zakresie innowacyjnych rozwiązań chemicznych do prac nad nowymi produktami. Historia spółki sięga 1894 roku kiedy powstała pierwsza fabryka barwników Boruta w Zgierzu. W obecnych strukturach spółka działa od 2009 roku. Doszło wówczas do połączenia dwóch największych w Polsce firm wytwarzających pigmenty i barwniki: Boruty Kolor w Zgierzu z Zachemem Barwniki w Bydgoszczy. Od lipca 2014 roku akcje Boruty – Zachem SA notowane są na rynku NewConnect GPW w Warszawie.