Prev post Next post
Press Room / 26 lutego, 2014

Organika SA opublikowała harmonogram emisji obligacji

Jeden z największych producentów pianki poliuretanowej w Europie – Organika SA – opublikował harmonogram emisji obligacji. W 2014 roku spółka planuje pozyskać finansowanie dłużne nawet do 60 mln zł.

Organika SA posiadająca 10 spółek zależnych w 7 krajach Europy Centralno-Wschodniej optymalizuje działalność biznesową i zmienia strukturę aktywów. Pozyskiwanie kapitału dłużnego ma na celu zwiększenie kapitału obrotowego, aby doinwestować produkcję i sprostać zwiększającemu się popytowi. W efekcie umożliwi to Spółce zwiększenie udziału na rynku pianki poliuretanowej wykorzystywanej głównie w przemyśle meblarskim oraz motoryzacyjnym. W pierwszym półroczu 2014 roku spółka zamierza sfinalizować dwie emisje obligacji – publiczną i prywatną na łączną kwotę 60 mln zł. W marcu br. malborska spółka zakończy emisję obligacji serii C2 o wartości 35 mln zł.

Do 4 marca 2014 roku przyjmowane są zapisy na obligacje publicznej serii D. Organika SA pozyska w ramach oferty do 10 mln zł. Wyższy kapitał obrotowy pozwoli spółce istotnie obniżyć koszty produkcji. Zabezpieczenia dla obligacji serii D zostały ustanowione na nieruchomości przy ul. Unru­ga w Gdyni. Wartość nieruchomości została wyceniona na ponad 13 mln zł. Szczegóły dotyczące zabezpieczenia znajdują się w oświadczeniu Zarządu Organika SA w sprawie zabezpieczeń obligacji serii D znajduje się na stronie Emitenta www.organika.pl.

– Do dzisiaj wyemitowaliśmy kilka serii obligacji. Wszystkie emisje się powiodły. Zostały wykupione zgodnie z warunkami emisji, wszystkie płatności kuponów były terminowe. Podobnie będzie z kolejnymi emisjami. Organice można zaufać: pracujemy nad rozwojem biznesu i jesteśmy przekonani o rosnących możliwościach naszej Grupy.– wyjaśnia Prezes Zarządu Dariusz Kwieciński.
W ramach drugiej tegorocznej emisji obligacji, Organika SA zamierza pozyskać w ofercie prywatnej 50 mln zł. Środki te zostaną przeznaczone na kilka celów : spłatę obligacji C2 (35 mln zł), poprawę efektywności ekonomicznej produkcji (zakup maszyny do kompresji piany, zakup systemu wspierającego zarządzanie, obniżka kosztów surowca i kosztów transportu).

Więcej informacji: Baddog PR, Katarzyna Kopka, tel. 797 327 849

Link do harmonogramu: organika.pl/newss/view/Harmonogram_programu_obligacji
Link do oświadczenia zarządu: organika.pl/Seria_D

Grupa Organika posiada zakłady produkcyjne w Polsce, Czechach, Rosji, Bułgarii, Rumunii, Serbii, Bośni i Hercegowinie oraz na Białorusi. W 2013 roku grupa osiągnęła przychody przekraczające 445 mln zł. Spółka jest jednym z wiodących producentów pianki poliuretanowej dla przemysłu meblarskiego, notującego roczne wzrosty na poziomie 3-4 %. Grupa Organika ma 16,5% udziałów w rynku krajowym i jest trzecim producentem pianki w Europie. Spółka w ramach optymalizacji biznesowej Grupy dywersyfikuje produkcję i sprzedaż na rynek produktów gotowych oraz rynek motoryzacyjny.