Usługi

Relacje z mediami – rzecznictwo prasowe, monitoring.
IPO NC – przygotowanie spółki do debiutu.
Internal PR – obsługa relacji ze związkami zawodowymi.

LISTA WYBRANYCH KLIENTÓW:

Centrum Innowacji i Inwestycji Technologicznych S.A.
Gruper S.A.
Hussar S.A.
PPKS w Warszawie
Promedica S.A.
Pyton Management S.A.
Enel-Med S.A.