Spożywczy

IPO GPW – przygotowanie i obsługa.
IPO GPW – przygotowanie spółki do debiutu.

LISTA WYBRANYCH KLIENTÓW:

Chmielnicki Młyn S.A.
Graal S.A.
Pizza Dominium S.A.