Finanse

Relacje z mediami – rzecznictwo prasowe.
Relacje z inwestorami.
PR korporacyjny.
Business consulting – wsparcie marketingowe.
IPO NC – przygotowanie i obsługa.
Relacje z mediami i inwestorami – obsługa emisji obligacji. PR korporacyjny.
IPO GPW – doradztwo biznesowe.

LISTA WYBRANYCH KLIENTÓW:

AKJ Capital S.A.
Capital One S.A.
CDM Pekao S.A.
I&B System S.A.
Notoria Serwis S.A.
PKO TFI S.A.