Developerzy

Relacje inwestorskie.
IPO NC – przygotowanie spółki do debiutu.
Relacje z mediami – rzecznictwo prasowe.

LISTA KLIENTÓW:

Global Trade Center S.A.
HM Inwest S.A.
Vantage Development S.A.
i2Development S.A.
Tower Investments S.A.