Chemia

IPO NC – przygotowanie i obsługa.
Rzecznictwo inwestorskie i prasowe. Business consulting – wsparcie marketingowe.
Relacje z mediami – rzecznictwo prasowe.

LISTA KLIENTÓW:

POCH S.A.
Zakłady Azotowe Puławy S.A.
Hygienika S.A.
Zakłady Azotowe Tarnów S.A.
Organika S.A.