Naszą pasją są relacje inwestorskie. W dzisiejszych czasach nie jest to dziedzina komunikacji zarezerwowana wyłącznie dla spółek publicznych. Właściwie każde przedsiębiorstwo powinno utrzymywać takie relacje w zakresie właściwym do etapu rozwoju, na którym się znajduje. Dzieje się tak dlatego, że każda firma wcześniej czy później będzie potrzebowała kapitału zewnętrznego, aby móc realizować swoje cele i rozwijać się. Stąd też my postrzegamy świat poprzez pryzmat Investor Relations.

 

Dobra i konsekwentnie realizowana polityka w tym zakresie jest nie powinna być traktowana jako uciążliwy obowiązek albo metoda rozwiązania kryzysu, ale jako inwestycja w przyszłość przedsiębiorstwa. Jeśli dało się ono wcześniej poznać otoczeniu jako spółka transparentna i chętnie rozmawiająca z otoczeniem,  łatwiej będzie mu nawiązać dialog z konkretnymi inwestorami gdy zajdzie taka potrzeba. Warto przy tym pamiętać, że klarowna komunikacja prowadzona z zachowaniem najlepszych praktyk, to podstawa unikania kryzysów.
1/
Relacje inwestorskie

 

Relacje inwestorskie to podstawa naszych działań. Doskonale rozumiejąc różne oczekiwania względem spółek nienotowanych, tych z rynku głównego, NewConnect albo Catalyst, skutecznie docieramy do inwestorów instytucjonalnych, indywidualnych i analityków, wspierając nasze działania profesjonalnie przygotowanymi materiałami nt. Klientów.

 

2/
Relacje z mediami

 

Relacje z mediami to nasze podstawowe narzędzie kształtowania wizerunku Klienta. Przygotowujemy przekazy starannie, uwzględniając specyfikę branży Klienta, aby spełniały oczekiwania mediów, wzbudzając ich zainteresowanie i zaufanie.

 

3/
IPO, SPO, transakcje

 

Wsparliśmy swoją wiedzą i doświadczeniem ok. 100 debiutów, ofert i emisji. Podczas takich projektów nasza rola nie ogranicza się do informowania mediów o zbliżającym się wydarzeniu – doradzamy w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych, budujemy dobre relacje pomiędzy spółką a jej przyszłymi inwestorami, pomagamy zorganizować road show oraz opracowujemy strategię komunikacji po wydarzeniu.

 

4/
PR korporacyjny

 

Działania komunikacyjne, aby były naprawdę skuteczne i przynosiły długotrwałe efekty, powinny być spójne i kompleksowe. Dzięki wieloletnim doświadczeniom potrafimy opracować i wdrożyć taką strategię komunikacji korporacyjnej, która wykreuje, wzmocni i, co najważniejsze, utrzyma żądany przez Klienta wizerunek.

 

5/
Budowanie wizerunku eksperckiego

 

Wizerunek ekspercki oznacza zwiększenie zaufania toczenia do spółki. I nie chodzi tu wyłącznie o klientów lub partnerów biznesowych. Jest to również ważny element komunikacji skierowanej do inwestorów, którzy będą bardziej zainteresowani przedsiębiorstwem, które wie, co robi, rozumie swoją pozycję branżową, śledzi trendy branżowe i potrafi je wykorzystać oraz wyciąga wnioski z działań konkurencji.

 

6/
Komunikacja wewnętrzna

 

Komunikacja wewnętrzna to działania informacyjne skierowane do pracowników. Jest ważnym, choć nierzadko niestety pomijanym elementem działań komunikacyjnych. To błąd, szczególnie w przypadku spółek decydujących się na upublicznienie. Pracownicy powinni rozumieć zachodzące w przedsiębiorstwie zmiany (ich przyczynę, przebieg i cel) oraz otrzymać wsparcie w zdefiniowaniu na nowo swojego miejsca w organizacji.

 

7/
Komunikacja kryzysowa

 

Komunikacja kryzysowa nie polega wyłącznie na doraźnym „zgaszeniu jakiegoś pożaru”. To szereg procedur, które powinny zostać opracowane zawczasu i obejmować nie tylko kwestie radzenia sobie z już zaistniałą sytuacją kryzysową, ale również przewidywać zagrożenia i eliminować je zanim sprawy potoczą się za daleko.

 

8/
CSR i zrównoważony rozwój

 

Działalność spółki nie ogranicza się tylko do interakcji z jej otoczeniem biznesowym. Dzisiejsze standardy wymagają od przedsiębiorstwa czegoś więcej – społecznego zaangażowania, dbania o środowisko, etycznego postępowania. Spółka, która daje coś od siebie i współpracuje z otoczeniem lokalnym, wspierając najbliższą społeczność budzi większy szacunek i zaufanie na rynku.

 

9/
e-PR i social media

 

Nowe media definiują nowe sposoby dotarcia do odbiorców oraz stanowią uzupełnienie dla mediów tradycyjnych. Połączenie tych dwóch metod komunikowania jest szczególnie ważne w przypadku spółek publicznych – dając synergię płynącą z połączenia szybkości i bezpośredniości dotarcia oferowanych przez social media i oraz wyczerpującego przekazu, który możliwy jest w mediach tradycyjnych.

 

10/
Analiza wizerunku

 

Analiza wizerunku jest podstawą tworzenia strategii komunikacyjnych. Należy nie tylko ocenić stan bieżący, ale również porównać go z oczekiwanym i określić w ten sposób metody osiągnięcia żądanego wizerunku. Analiza taka nie może pozostać działaniem jednorazowym, powinna być przeprowadzana regularnie i stanowić podstawę do oceny, weryfikacji i korekt przyjętej strategii komunikowania.

 

11/
Strony WWW, serwisy IR

 

W dzisiejszych czasach strona WWW firmy jest jej głównym kanałem komunikacyjnym. Z kolei – szczególnie w przypadku spółek publicznych – serwis relacji inwestorskich działający w ramach tej strony powinien być najpełniejszym źródłem informacji na temat przedsiębiorstwa dla inwestorów obecnych i potencjalnych. Duże doświadczenie w zakresie relacji inwestorskich pozwala nam zarówno doradzać w zakresie pożądanych zmian w już istniejących stronach/serwisach, jak i budować je od zera.

 

12/
Organizacja wydarzeń i incentive

 

Ważne dla spółki wydarzenia, takie jak IPO czy np. wprowadzenie nowego produktu potrzebują należytej oprawy, która podkreśli okazję, ale jej nie przyćmi. Organizujemy również z powodzeniem spotkania prasowe i inwestorskie oraz road shows. Oferujemy również pomoc w organizacji podróży służbowych i wypoczynkowych, szczególnie w miejsca nieskażone jeszcze turystyką masową.

 

13/
Monitoring mediów

 

Na bieżąco śledzimy doniesienia na temat naszych Klientów, dzięki czemu możemy zaoferować im stałą aktualizację przyjętych kierunków działań, aby zmaksymalizować efekty prowadzonych działań.

 

14/
Doradztwo biznesowe

 

Posiadamy w swoich strukturach firmę konsultingowo-inwestycyjną o statusie Autoryzowanego Doradcy NewConnect. Dzięki temu nasi Klienci mogą liczyć na wsparcie zarówno w wykonywaniu obowiązków informacyjnych, jak i pomoc w pozyskiwaniu kapitału.

 

15/
Szkolenia

 

Nasi Klienci mogą zamówić szkolenia z zakresu zarządzania informacjami, komunikacji z mediami i inwestorami, konstruowania kluczowych przekazów oraz unikania sytuacji, które mogą doprowadzić do pogorszenia wizerunku.